Norliv ApS kunne ikke forhindre brugen af "Norliv" i en anden branche

Østre Landsret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse og givet Velliv Foreningen medhold i, at foreningens tidligere navn "Norliv ‒ foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension" og foreningens brug af "Norliv" ikke krænkede Norliv ApS' rettigheder.

Norliv ApS havde i CVR siden 2012 været registreret under branchekoden "tøjforretninger" med formålet "handel og service". I 2017 relancerede Norliv ApS sin forretning med nye aktiviteter inden for rejsevirksomhed og ændrede sin branchekode til "rejsebureauer". Norliv ApS var tillige registrant af domænet norliv.dk.

 

Norliv ‒ foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension ("Foreningen Norliv") var registreret under branchekoden "anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring i.a.n." med formålet "at drive anden finansiel virksomhed". Foreningen var registrant af domænet norliv.org.

 

Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse og fastslog, at der som følge af det manglende branchesammenfald ikke var risiko for forveksling mellem selskabsnavnet "Norliv ApS" og foreningsnavnet "Norliv ‒ foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension". Ligesom Foreningen Norlivs brug af ordmærket "Norliv" ikke indebar en forvekslingsrisiko, som følge af manglende branchesammenfald.

 

Under sagen fremlagde Norliv ApS henvendelser, som var rettet til Foreningen Norliv, men som Norliv ApS havde modtaget. Foreningens synspunkt var, at fejlhenvendelserne ikke var et udtryk for forveksling, hvor kunder og andre tog fejl af Foreningen Norliv og Norliv ApS i en handelssituation. Fejlhenvendelserne skyldes derimod fejlindtastninger, hvor afsenderen havde indtastet norliv.dk fremfor norliv.org.

 

Østre Landsret gav foreningen medhold i, at en overvejende del af de fremlagte henvendelser var eksempler på mails, hvor afsenderen havde foretaget en forkert indtastning af topdomænenavnet. De fremlagte fejlmeddelelser kunne derfor heller ikke begrunde forvekslelighed. 

 

Dommen er endnu engang med til at fremhæve, at en rettighedshaver til et selskabsnavn og/eller et varemærke som alt overvejende udgangspunkt ikke kan forhindre andre i at bruge samme eller lignende selskabsnavn og/eller varemærke i en anden branche.

 

Sagen blev for Velliv Foreningen ført af Martin Dahl Pedersen og Tugba Karacan.