Tellers eksklusivitets­betingelser: Konkurrence­rådets afgørelse offentlig­gjort

Konkurrencerådet afgjorde i efteråret 2018, at Teller havde misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter og bestemmelser om eksklusivitet i sine aftaler med en række store kunder. Denne afgørelse er nu offentliggjort i en foreløbig version, mens et spørgsmål om fortroligheden af visse oplysninger er indbragt for Sø- og Handelsretten. Læs mere om sagen i denne nyhed.

Af advokatfuldmægtig Adrian Kielberg
 
Teller, det forhenværende datterselskab til Nets, anvendte i perioden 2012-2016 forskellige former for loyalitetsskabende rabatter og bestemmelser om eksklusivitet i sine aftaler med større kunder. Konkurrencerådet fandt, at denne adfærd udgjorde et misbrug af Tellers dominerende stilling og var et forsøg på at binde kunderne til Teller.

Et eksempel herpå var en kontraktuel betingelse om, at samtlige transaktioner på kort omfattet af indløsningskontrakten med Teller skulle indløses af Teller. I modsat fald ville kunden ikke opnå den aftalte pris. Et andet eksempel var, at prisen var betinget af, at Teller indløste en vis del af den enkelte kundes behov for indløsning af transaktioner eller specifikke kort. Endelig indeholdte kontrakterne rabatordninger, som igen var betingede af, at kunderne dækkede en betydelig del af sin efterspørgsel hos Teller.

Konkurrencerådet fandt, at denne fremgangsmåde i betydeligt omfang havde bidraget til at afskærme markedet og dermed havde gjort det vanskeligt for konkurrenter at erhverve markedsandele. I den forbindelse lagde Konkurrencerådet især vægt på, at Teller og Nets tilsammen indtog en betydelig dominerende stilling i perioden, og at markedet i forvejen var vanskeligt at komme ind på.

 

Læs vores nyhed om Konkurrencerådets afgørelse.


Konkurrencerådets afgørelse er nu blevet offentliggjort i en foreløbig version. I forbindelse med offentliggørelsen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Teller dog ikke kunnet nå til enighed om, hvilke oplysninger, der er fortrolige, hvorfor visse oplysninger (markedsandele, antallet af kontrakter, aftalte tærskler mv.) foreløbigt er udeladt. Teller har indbragt spørgsmålet om fortrolighed for Sø- og Handelsretten, efter at Konkurrencerådet gav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen medhold i tvisten om fortrolighed.

Læs Konkurrencerådets afgørelse (i den foreløbige ikke fortrolige udgave).