Den franske data­beskyttelses­myndighed udsteder bøde til lille translatør­firma

En mindre fransk translatørvirksomhed med blot ni ansatte er den 18. juni 2019 blevet idømt en bøde på EUR 20.000 af det franske datatilsyn for vedvarende videoovervågning af medarbejderne. I denne nyhed kan du blive klogere på afgørelsen og dens betydning.

Kort om sagen

De ansatte havde i perioden 2013-2017 indgivet klager over den omfattende og vedvarende videoovervågning. På baggrund af klagerne valgte den franske tilsynsmyndighed, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ("CNIL"), at foretage en inspektion af virksomheden.

I forbindelse med inspektionen fandt CNIL, at virksomheden havde opsat et overvågningskamera, som uafbrudt optog samtlige medarbejderes aktiviteter ved deres arbejdsstationer. Virksomheden havde desuden ikke i tilstrækkeligt omfang informeret medarbejderne om videoovervågningen.

CNIL havde allerede i juli 2018 påbudt virksomheden dels at sikre, at medarbejderne ikke blev vedvarende videoovervåget, dels at give medarbejderne de fornødne oplysninger i forbindelse med videoovervågningen. Ved en efterfølgende inspektion fandt CNIL dog, at virksomheden ikke havde imødekommet kravene.


Ved fastsættelsen af bødeniveauet lagde CNIL blandt andet vægt på, at virksomheden ikke havde imødekommet kravene fra CNIL inden for den meddelte frist. CNIL lagde desuden vægt på virksomhedens størrelse og økonomiske situation, herunder at virksomhedens regnskab for 2017 viste et underskud. CNIL fandt derfor, at en bøde på EUR 20,000 var både rimelig og tilstrækkelig afskrækkende.

Udover bøden blev virksomheden også påbudt at flytte overvågningskameraet samt at informere medarbejderne om overvågningen.

Hvad viser afgørelsen?

Afgørelsen fra den franske tilsynsmyndighed ‒ og de seneste afgørelser fra de øvrige medlemsstaters tilsynsmyndighed ‒ er udtryk for, at tilsynsmyndighederne har fokus på, at sanktionerne skal være rimelige i forhold til overtrædelserne, men også at sanktionerne skal være effektive og have en afskrækkende virkning. Afgørelsen viser endvidere, at en manglende imødekommenhed af tilsynsmyndighedernes krav kan få indflydelse på bødestørrelsen.

Læs afgørelsen fra CNIL (på fransk)
Læs mere om sagen på denne blog