Miljø og klima i Kromann Reumert

Vi vil gøre en forskel, der hvor vi kan. Vores mål er at mindske vores aftryk på miljø og klima ved løbende at iværksætte initiativer, der kan være med til at nedbringe vores forbrug og passe på miljøet.

Klimavenlig maddag

Vores kantiner gør en stor indsats for at mindske vores aftryk på miljøet, eksempelvis ved at have fokus på madspil og affaldssortering. Derudover har  vores kantine i København i efteråret introduceret en klimavenlig maddag. Det er målet, at dagen dels skal mindske virksomhedens miljøaftryk gennem råvarevalg, dels øge vores medarbejderes bevidsthed og opmærksomhed på klimapåvirkning.

 

Ved at fokusere på grønt og fisk reducerer køkkenerne kødforbruget – en af de store klimasyndere – betragteligt.

Solfangere på taget

I 2018 har vi sænket vores elforbrug med mere end to procent i forhold til 2017. I 2017 fik vi installeret solfangere på taget af vores kontor i København. Målet er, at de kan dække 10 % af elforbruget på kontoret. Vores solfangere har indtil videre sparet atmosfæren for mere end 12 tons CO2. Vores trykkeri fik i 2018 nye kopimaskiner, som har haft et mindre strømforbrug, ligesom trykkeriet benytter FSC-godkendt papir. I 2019 er det planlagt at forsøge med LED-belysning i vores elevatorer, dels for at give bedre lys, dels for at mindske vores strømforbrug yderligere.

 

Vores IT-afdeling har i løbet af 2017, 2018 og starten af 2019 installeret strømbesparende skærme i vores mødelokaler og på kontorerne, ligesom vi gør brug af frikøleanlæg – et intelligent kølesystem, der i modsætning til et almindeligt kølesystem giver driftsbesparelser. I vinterhalvåret er det eksempelvis indrettet til at udnytte udetemperaturen til at nedkøle vores to datacentre, og derved bruger det et minimum af energi.

 

Vi har i mange år været klimapartner med Ørsted. Det er et samarbejde, som vi gladeligt fortsætter. Al vores strøm på kontorerne i Aarhus og København kommer fra én af verdens største offshore vindmølleparker, hvilket betyder, at vi er CO2-neutrale på vores elforbrug.

Affald

Igen i 2018 så vi et fald i mængden af affald. Sammenlagt mindskede vi på vores kontorer i Aarhus og København mængden af affald med over 15 %. Det er et stort fald, som vidner om, at blandt andet et øget fokus på madspild, affaldssortering og digital dokumenthåndtering har stor effekt på vores miljøaftryk. Det er et mål, at vi fortsat skal nedsætte mængden af affald.

Vand- og varmeforbrug  

I 2018 har vi sænket vores vandforbrug med omkring 14 % i forhold til 2017, hvilket blandt andet skyldes et af vores køkkeners nye opvaskemaskine, der har et mindre vandforbrug. Derudover har vi i 2018 sænket vores varmeforbrug med omkring fire procent i forhold til 2017.

 

Vi er i 2019 begyndt at udskifte dele på vores CTS-anlæg, der er med til at styre blandt andet vores varme, ventilation og køl. Det er målet, at dette vil have en positiv indvirkning på vores varmeforbrug på den lange bane. Derudover er det målet, at en gennemgang og optimering af vores blandesløjfer og den vandmængde, der cirkulerer igennem vores varmesystem, ligeledes vil reducere vores varmeforbrug yderligere.

 

Artiklen er en del af vores vores seneste rapportering til Global Compact, hvor vi rapporterer i henhold til Global Compacts ti principper. Læs vores årsberetning og rapporten nedenfor.