Styr på ESPD-dokumentationen?

Korrekt og tilstrækkelig dokumentation for oplysningerne i et ESPD er af afgørende betydning for ordregiver i forbindelse med EU-udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet en opdateret version af deres notat om ESPD-dokumentation, hvor de blandt andet har inddraget nyeste praksis.

Dokumentation er en grundpille i udbudsretten. For at sikre en effektiv adgang til at håndhæve udbudsreglerne ‒ og de udbudsretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet ‒ stilles der en række krav til dokumentationen i en udbudsproces. Dokumentation kan vise sig at være afgørende i forbindelse med at vælge den rigtige tilbudsgiver.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opdatering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en opdateret version af notatet "Gennemgang af reglerne om dokumentation".

Notatet har fået tilføjet afsnit, der beskriver

  • ordregivers muligheder for at løfte bevisbyrden for udelukkelse efter de frivillige udelukkelsesgrunde
  • dokumentationsformer for teknisk og faglig formåen
  • ordregivers undersøgelsespligt.

Opdateringen tager desuden højde for nyeste praksis på området. Det betyder, at der blandt andet er sket opdateringer vedrørende:

 

  • Støttende enheders dokumentation og dokumentation for rådighed over støttende enheder
  • Udelukkelsesperioden for udelukkelsesgrundene
  • Self-cleaning som supplement til indholdsmæssig "problematisk dokumentation"
  • Hvem ordregiver kan (og skal) kræve dokumentation fra
  • Dokumentationen fra nystartede virksomheder og virksomheder under stiftelse.

 

Læs det opdaterede notat fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Du kan høre mere om ESPD'et og håndteringen af den tilhørende dokumentation i vores podcast i to dele: Hvordan skal du forholde dig til det fælles europæiske udbudsdokument ESPD?