Team DS vedtager bøde på 1,3 mio. kroner

Team DS, som er en indkøbsforening for fotohandlere, har vedtaget en bøde på 1,3 mio. kroner for overtrædelse af konkurrenceloven. Team DS har derved erkendt at have koordineret priser og foranlediget en ulovlig udveksling af informationer mellem sine medlemmer.

Af advokatfuldmægtig Maria Gartenmann og stipendiat Christoffer Mørkebjerg Kirkebække

Forløbet op til bødeforlægget

Allerede i 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at Team DS ulovligt havde koordineret priser og foranlediget informationsudveksling på markedet for detailsalg af kameraer og tilbehør, og at Team DS derved havde overtrådet konkurrenceloven. Konkurrencerådet påbød Team DS stoppe den ulovlige adfærd og besluttede i forlængelse af afgørelsen at anmelde Team DS til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på strafferetlig forfølgelse. Du kan læse mere om denne afgørelse i vores tidligere nyhed:

Indkøbsforeninger skal være varsomme med konkurrencebegrænsende adfærd.

Team DS ankede afgørelsen til Konkurrenceankenævnet, der stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse, hvilket du ligeledes kan læse mere om i en af vores tidligere nyheder.

Bødeforelægget

I august 2019 udstedte SØIK et bødeforlæg til Team DS på 1,3 mio. kroner. Team DS har altså nu vedtaget bøden og derved erkendt sig skyldig i at have overtrådt konkurrenceloven. En ledende medarbejder hos Team DS har samtidig erklæret sig skyldig og har vedtaget en personlig bøde på 100.000 kroner.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens omtale af bøderne