Nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter

EU-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter for 2020 og 2021. Det er værd at bemærke, at tærskelværdierne fremover bliver en smule lavere end de nuværende.

EU-Kommissionen offentliggør hvert andet år opdaterede tærskelværdier for udbudspligtige kontrakter. Tærskelværdierne fastsættes på baggrund af kursudviklingen i den pågældende valuta i de to forudgående år. Tærskelværdierne er som følge heraf sat en smule lavere, end hvad der gælder på nuværende tidspunkt, f.eks. er tærskelværdien for ikke-statslige udbudspligtige tjenesteydelseskontrakter nedsat med ca. 50.000 kr. fra 1.645.367 kr. til 1.595.391 kr.


De nye tærskelværdier gælder fra 1. januar 2020. 

Se de forskellige tærskelværdier