Nyt whistleblower­direktiv er endeligt vedtaget

Rådet for Den Europæiske Union har mandag den 7. oktober 2019 endeligt vedtaget et nyt whistleblowerdirektiv, der forpligter arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning, og som udvider området for, hvornår der som minimum skal ske indberetning af overtrædelser inden for en række specifikke områder.

Direktivets vedtagelseshistorik 

Europa-Parlamentet vedtog i april 2019 et whistleblowerdirektiv, der forpligter endnu flere arbejdsgivere inden for såvel den private som den offentlige sektor til at etablere whistleblowerordninger. Mandag den 7. oktober blev direktivet endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union. EU's medlemsstater har nu en frist på 2 år til at vedtage nationale regler, der implementerer direktivet. 

 

Direktivets indhold

Direktivet giver medarbejdere i såvel den private som den offentlige sektor mulighed for anonymt at indberette en virksomheds overtrædelser på en række specifikke områder, herunder eksempelvis hvidvaskning af penge, offentlige indkøb, finansielle tjenesteydelser, produkt- og transportsikkerhed, folkesundhed og forbruger- og databeskyttelse. Omfanget af de specifikke områder, der er omfattet af direktivet, er således udvidet betydeligt, og lovpligtige whistleblowerordninger i Danmark vil fremover ikke længere være begrænset til overtrædelser af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed eller anden særlovgivning.


Private virksomheder vil kun være omfattet af direktivet, hvis virksomheden har mindst 50 medarbejdere, medmindre andet følger af anden EU-lovgivning. De enkelte medlemsstater har dog mulighed for at bestemme, at private virksomheder med under 50 medarbejdere også skal være omfattet af direktivet og dermed forpligtet til at etablere en whistleblowerordning.


Medarbejdere får med direktivet mulighed for at foretage indberetninger gennem virksomhedens egen whistleblowerordning eller direkte til en kompetent myndighed. Beskyttelsen mod repressalier gælder uanset, om indberetningerne sker gennem virksomhedens egen whistleblowerordning eller direkte til den kompetente myndighed. Desuden omfatter beskyttelsen ikke alene medarbejderen, men også dennes familie, pårørende og kollegaer.


Det følger af direktivet, at alle medlemsstater skal udpege kompetente myndigheder, der kan håndtere indberetninger fra medarbejdere.


Det er op til virksomhederne selv at beslutte, om whistleblowerordningen skal administreres af  virksomheden selv eller en ekstern tredjepart.

 

Kromann Reumerts rådgivning 

Hos Kromann Reumert har vi mange års erfaring med rådgivning om etableringen af whistleblowerordninger og generel persondataretlig rådgivning. Vi administrerer også whistleblowerordninger på vegne af en lang række klienter. I den forbindelse samarbejder vi med danske Got Ethics A/S, der er en af de førende virksomheder i verden indenfor levering af whistleblowerløsninger. Som databehandler bruger vi med andre ord Got Ethics A/S som underdatabehandler.


Vi bistår både nationale og internationale virksomheder – såvel store som små og i forskellige brancher – i forbindelse med etableringen og administrationen af whistleblowerordninger. Derudover har vi bistået i en lang række interne undersøgelser, hvor vi blandt andet har været med til at udarbejde de fornødne politikker og procedurer samt ydet rådgivning om, hvordan reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven bedst muligt iagttages i tilknytning til en whistleblowerordning.


Hvis din virksomhed er forpligtet til at etablere en whistleblowerornding eller frivilligt ønsker at få etableret en,  er I velkomne til at kontakte os, så vi sammen kan finde en løsning.


Læs den engelske udgave af direktivet