Regeringen har fremlagt sit lovprogram ‒ hvad betyder det for udbudsretten?

Regeringen har fremlagt sit lovprogram for folketingsåret 2019/2020, og det ser ikke ud til, at der kommer til at ske de store overraskelser på det udbudsretlige område. Vi giver dig her et overblik over lovprogrammets mere udbudsretlige vinkel og vores bemærkninger til det.

 

Regeringen har netop fremlagt sit lovprogram for folketingsåret 2019/2020. Der er tale om et omfattende lovprogram, som dog ikke ser ud til at medføre store ændringer på det udbudsretlige område. 

Lovprogrammet indeholder dog det lovforslag vedrørende ændring af udbudsloven, der blev nødvendigt som følge af EU-Kommissionens åbningsskrivelse af den 25. januar 2019, og som skal sikre udbudslovens overensstemmelse med udbudsdirektivet. Lovforslaget blev sendt i høring før sommerferien og er nu officielt fremsat til behandling i Folketinget. Se vores nyhed om lovforslaget, da det blev sendt i høring, og det endelige lovforslag som fremsat af regeringen. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at ændringer af udbudsreglerne ikke var forventet, da det er planlagt, at der skal gen-nemføres en større evaluering af udbudsloven i løbet af 2020.

I foråret sendte den tidligere regering tre lovforslag i høring med henblik på at sikre, at den offentlige sektor ikke skulle bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger ud over det offentliges kerneområde. Læs vores omtale af de tre lovforslag. Det er interessant at bemærke, at disse lovforslag ikke er kommet med i regeringens nye lovprogram, og at vi derfor ikke forventer dem fremsat i dette folketingsår. For så vidt angår to af lovforslagene var der imidlertid i det væsentligste tale om en lovfæstelse af gældende ret, så den reelle betydning er nok begrænset.