Erhvervsstyrelsens vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort styrelsens vejledning om udarbejdelse af børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport. Vejledningen har til formål at give børsnoterede selskaber inspiration og konkrete retningslinjer til brug for deres arbejde med udarbejdelse af vederlagspolitikken og aflæggelse af vederlagsrapporten.

Den 10. juni 2019 trådte nye regler om udarbejdelse af vederlagspolitik og vederlagsrapport i selskabslovens §§ 139, 139 a og 139 b i kraft. Reglerne indeholder en række specifikke krav til indholdet og udarbejdelsen af vederlagspolitikken og vederlagsrapporten for børsnoterede selskaber. I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen nu offentliggjort en vejledning, der ifølge sit eget formål skal være til inspiration og nytte, når de børsnoterede selskaber arbejder med at opfylde de nye regler. Vejledningen indeholder en række konkrete og illustrative eksempler på, hvordan de forskellige elementer af vederlagspolitikken og vederlagsrapporten kan udformes. 


Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen hverken er bindende eller udtømmende, og at Erhvervsstyrelsen i øvrigt forventer, at vejledningen vil blive opdateret i takt med, at Erhvervsstyrelsen modtager input fra de børsnoterede selskaber og andre interessenter. Selskabsloven stiller krav til indholdet, men ikke til selve udformningen af vederlagspolitikken og -rapporten. F.eks. nævner forarbejderne til selskabsloven, at en kort og præcist affattet vederlagsrapport ligeså vel kan opfylde kravene som en lang og ordrig vederlagsrapport.

Vi anbefaler, at børsnoterede selskaber orienterer sig i vejledningen og bruger den aktivt i arbejdet med vederlagspolitikken for at sikre, at de nye krav i selskabsloven er behørigt opfyldt. Tilsvarende vil vejledningen være relevant at have for øje, når vederlagsrapporten skal udarbejdes i 2021.  

Her på vores hjemmeside kan du se Erhvervsstyrelses vejledning og læse mere om de nye krav og regler samt holde dig opdateret via vores samling af nyhedsbreve. Du kan også stille spørgsmål anonymt til én af vores specialister via vores Q&A-funktion. 

 

Læs Erhvervsstyrelsens vejledning