Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag over tre tidligere ledelsesmedlemmer i EIK Banki P/F

Kromann Reumert har repræsenteret Finansiel Stabilitet i erstatningsansvarssagen mod dele af den tidligere ledelse i EIK Banki P/F (bestyrelsesformanden, bestyrelsens næstformand, den administrerende direktør og en meddirektør), der i dag blev afgjort af Retten på Færøerne. Finansiel Stabilitet fik fuldt medhold i den nedlagte påstand på 150 mio. kr., og det idømte domsbeløb er dermed det næststørste i de såkaldte banksager.

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt det var ansvarspådragende for den tidligere ledelse i EIK Banki P/F at foretage en række bevillinger i fire konkrete udlånsengagementer.  

Retten på Færøerne fandt, at den tidligere ledelse havde handlet ansvarspådragende i tre ud af de fire engagementer. 


  1. Fsva. et engagement, der vedrørte otte tyske butikscentre, blev den tidligere ledelse pålagt en erstatning på ca. 129 mio. kr., idet retten blandt andet fandt, at de tidligere ledelsesmedlemmer havde foretaget en stor bevilling og en række tillægsbevillinger på et ufuldstændigt grundlag.
  2. Fsva. et engagement, der vedrørte et færøsk boligbyggeprojekt, blev den tidligere ledelse pålagt en erstatning på ca. 27 mio. kr., idet retten blandt andet fandt, at en bevilling var ydet på et tidspunkt, hvor den tidligere ledelse ikke kunne have en berettiget forventning om, at muligheden for yderligere salg af boligenhederne ville blive bedre inden for overskuelig tid. 
  3. Fsva. et engagement, der vedrørte et byggeprojekt i Sydhavnen i København, fandt retten, at en tillægsbelåning var ansvarspådragende, blandt andet fordi den blev ydet uden sikkerhed til en låntager, der var konkurstruet. Retten fandt imidlertid på grund af en efterfølgende indgået aftale, at Finansiel Stabilitet ikke kunne kræve sit tab på engagementet erstattet. 

Retten på Færøerne frifandt den ikke administrerende direktør for ansvar, idet retten fandt, at direktøren ikke var ansvarlig for de ydede kreditter. 


Sagen blev for Finansiel Stabilitet ført af Kromann Reumerts advokater Claus Juel Hansen og Kolja Staunstrup.


Kromann Reumert har bistået og bistår Finansiel Stabilitet i fem såkaldte banksager:


  • Capinordic Bank: Afgjort i Højesteret i januar 2019 med en erstatning på ca. 89 mio. kr. (med tillæg af procesrenter) til følge.
  • Amagerbanken: Afgjort i Østre Landret i juni 2019 med en erstatning på ca.225 mio. kr. (med tillæg af procesrenter) til følge.
  • EIK Bank Danmark (anket): Afgjort af Østre Landsret i oktober 2018 med en erstatning på ca. 29 mio. kr. (med tillæg af procesrenter) til følge.
  • EIK Banki: Afgjort af Retten på Færøerne i november 2019 med en erstatning på 150 mio. kr. (med tillæg af procesrenter) til følge.
  • Andelskassen JAK Slagelse: Afgjort i november 2019 af Retten i Glostrup med en erstatning på ca. 1 mio. kr. (med tillæg af procesrenter) til følge.