Gik du glip af noget i november?

November måned er forbi, og vi har endnu engang samlet nogle af de vigtigste nyheder, så du ‒ nemt og hurtigt ‒ kan gå helt opdateret ind i årets sidste måned.

Finansiel stabilitet vinder erstatningssag over tre tidligere ledelsesmedlemmer i EIK Bank P/F

Kromann Reumert har repræsenteret Finansiel Stabilitet i erstatningsansvarssagen mod dele af den tidligere ledelse i EIK Banki P/F (bestyrelsesformanden, bestyrelsens næstformand, den administrerende direktør og en meddirektør), der den 18. november blev afgjort af Retten på Færøerne. Finansiel Stabilitet fik fuldt medhold i den nedlagte påstand på 150 mio. kr., og det idømte domsbeløb er dermed det næststørste i de såkaldte banksager.


Læs mere om sagen

Nye muligheder for samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere

Den 28. november 2019 vedtog Folketinget en lovændring til almenboligloven, der giver nye muligheder og øget fleksibilitet for almene boligorganisationer, private udviklere og kommuner (tilsyn) i samarbejdet om opførelse af blandet boligbyggeri. Det bliver blandt andet muligt at indgå aftaler om levering af "nøglefærdigt byggeri" i visse projekter til en almen boligorganisation.


Læs nyheden

Erhvervsstyrelsens vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 27. november styrelsens vejledning om udarbejdelse af børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport. Vejledningen har til formål at give børsnoterede selskaber inspiration og konkrete retningslinjer til brug for deres arbejde med udarbejdelse af vederlagspolitikken og aflæggelse af vederlagsrapporten.


Læs mere om vejledningen

Udmeldelsesbegrænsninger i fagforeningers vedtægter

Østre Landsret afsagde den 7. oktober 2019 dom om, hvorvidt en fagforening kunne opstille udmeldelsesbegrænsninger for sine medlemmer i kølvandet på en faglig konflikt. Vestre Landsret fulgte trop den 24. oktober 2019. I denne nyhed kan du blive klogere på dommene, der begge handler om det foreningsretlige forhold mellem medlem og fagforening.


Læs mere om dommene

Nyt kursus: GDPR og markedsføring - hvordan harmonerer reglerne?

Kromann Reumert inviterer til kurset "GDPR og markedsføring − hvordan harmonerer reglerne?" tirsdag den 4. februar 2020 i København. Her vil vi stille skarpt på krydsfeltet mellem GDPR og markedsføring.


Læs mere om kurset

Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?

Den nye gødskningslov trådte i kraft i foråret 2019. Den viderefører i vidt omfang de tidligere regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsregnskabet og efterafgrødekravet, og samtidig fortsætter den indfasningen af den målrettede regulering. Den nye lov nåede ikke at gælde længe, før den nye regering foreslog en række yderligere ændringer af loven. I denne nyhed giver vi dig et overblik over nogle af de nye regler og de foreslåede ændringer.


Læs mere om de nye regler

Konkurrenceankenævnet: Virksomheder aftalte ulovlige rabatter

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Clear Channel Danmark A/S' og AFA JCDecaux A/S' ulovlige koordinering af rabatter ved salg af reklameplads i outdoor-medier, og anmelder nu sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig forfølgelse.


Læs mere om sagen

Nyt kursus: HR-afdelingens behandling af medarbejderoplysninger

Deltag i kursus fredag den 6. marts 2020, hvor vi stiller skarpt på HR-afdelingens behandling af medarbejderoplysninger.


Læs mere om kurset