Konkurrence­ankenævnet: Virksomheder aftalte ulovlige rabatter

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Clear Channel Danmark A/S' og AFA JCDecaux A/S' ulovlige koordinering af rabatter ved salg af reklameplads i outdoor-medier, og anmelder nu sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig forfølgelse.

Af studentermedhjælper Thomas Birkedahl Falk-Petersen og advokatfuldmægtig Adrian Kielberg

Baggrund: Konkurrencerådets oprindelige afgørelse

Konkurrencerådet afgjorde i december 2018, at Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S skulle have indgået en aftale og/eller en samordnet praksis om koordinering af rabatsatser ved medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse. Herudover fandt Rådet, at virksomhederne i en begrænset periode også skulle have aftalt en fælles kontantrabat. Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S er begge udbydere af outdoor-medier, som eksempelvis omfatter billboards og reklamestandere i bybilledet og ved busstoppesteder, supermarkeder, butikscentre, tog og lufthavne.

Den ulovlige koordinering blev efter Rådets opfattelse i første omgang orkestreret gennem en række skriftlige aftaler, hvori der blev fastsat fælles rabatsatser, og efter aftalernes udløb videreførte parterne den fælles forståelse. Konkurrencemyndighederne fandt, at den praksis var fortsat i hvert fald frem til og med april 2015 på trods af, at den seneste aftale var ophørt i 2010. Konkurrencerådet vurderede, at en sådan horisontal koordinering af rabatter var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrenceloven.

Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S indbragte efterfølgende afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

Konkurrenceankenævnets kendelse

Konkurrenceankenævnet har nu stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse. Konkurrenceankenævnet bekræfter således, at selv om en ulovlig aftale er udløbet, kan den være problematisk, hvis der foreligger omstændigheder som peger på en fortsat ulovlig samordning. Konkurrencerådet vil nu anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse