Ny FATF-vejledning i høring

Financial Action Task Force, som er et mellemstatsligt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask, har udarbejdet et udkast til en vejledning om digital identitet, som er sendt i høring den 31. oktober 2019. Interessenter kan bidrage til høringen, som skal danne grundlag for en vejledning om anvendelse af digital ID i forbindelse med kundelegitimation.

FATF-vejledingen skal hjælpe regeringer, regulerede virksomheder og andre relevante interessenter med at anvende en risikobaseret tilgang til brugen af digital ID til kundelegitimation.


Afsnit II i vejledningen indeholder et kort resume af hovedelementerne i digitale ID-systemer. Afsnit III beskriver de væsentligste FATF-krav i forbindelse med kundeidentifikation og -kontrol samt de løbende legitimeringskrav. Afsnit III beskriver desuden, hvordan de regulerede virksomheder kan opretholde et normalt risikoniveau uden at møde kunden fysisk og ved brug af uafhængige digitale ID-systemer til gennemførelse af transaktioner. 


Afsnit IV analyserer de potentielle fordele og risici, der er forbundet med digitale ID-systemer til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. 


I afsnit V gives der råd til, hvordan en risikobaseret tilgang til brug af digitale ID-systemer til kundeidentifikation og -kontrol kan anvendes, samt hvordan rammer og standarder for digital identifikation til vurdering af kundens pålidelighed og uafhængighed kan anvendes.


FATF ønsker særligt, at interessenter overvejer følgende spørgsmål:


  • Er der andre konkrete risici for hvidvask/terrorfinansiering forbundet med brugen af digitale ID-systemer til kundelegitimation (kunde due diligence), end dem, der er nævnt i vejledningen?
  • Hvilken rolle spiller digitale ID-systemer i forbindelse med løbende due diligence- og transaktionsovervågning?
  • Hvordan kan digitale ID-systemer understøtte finansiel inklusion?
  • Giver brugen af digitale ID-systemer til kundelegitimation anledning til problemer i forbindelse med implementering af FATF's registreringsopbevaringskrav?


Høringsfristen udløber den 29. november 2019.


Se også Finanstilsynets nyhedsbrev, hvor du også kan læse om, hvordan du kan bidrage med eventuelle bemærkninger.