Østre Landsret stadfæster bøder i nedrivningskartellet

Østre Landsret har stadfæstet en dom fra Retten i Hillerød, hvor nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning blev idømt en bøde på 5 millioner kroner, og to ledende medarbejdere hver blev idømt en bøde på 125.000 kroner. Læs mere om sagen og dens baggrund i denne nyhed.

Af stipendiat Christoffer Mørkebjerg Kirkebække

Baggrund

Der blev i efteråret 2015 foretaget uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser valgte Konkurrencerådet i april 2016 at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som ‒ blandt andet på baggrund af materiale beslaglagt under kontrolbesøget ‒ efterfølgende valgte at rejse tiltale mod i alt otte virksomheder. CMP Nedrivning og syv konkurrenter blev tiltalt for at have koordineret tilbud ulovligt. Overtrædelserne var sket i forbindelse med nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder, størstedelen i Nordsjælland og København.

Retten i Hillerød fandt det bevist, at CMP Nedrivning i 11 tilfælde havde deltaget i ulovlig tilbudskoordinering i perioden fra september 2011 til oktober 2013. I alle tilfældene havde CMP videresendt det tilbud, som CMP selv havde afgivet til en hovedentreprenør til en konkurrent. Byretten lagde til grund, at der var tale om en ulovlig fremsendelse af lånepriser. CMP Nedrivning blev på denne baggrund idømt en bøde på fem millioner kroner, og to ledende medarbejdere blev hver idømt en bøde på 125.000 kroner. Byrettens afgørelse blev efterfølgende anket til Østre Landsret.

Østre Landsrets dom

Østre Landsret har nu stadfæstet dommen afsagt i Retten i Hillerød. Landsretten har fundet, at der var tale om en samordnet praksis, som havde til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med afgivelse af konkrete tilbud, og at CMP Nedrivning havde været bekendt med dette. Landsretten fastholdt det bødeniveau, byretten havde fastsat.

Efter dommen mod CMP Nedrivning er der i alt idømt eller vedtaget bøder for 16,4 millioner kroner i sagskomplekset. Heraf udgør personlige bøder 1,7 millioner kroner.

Læs Østre Landsrets dom