Eprivacy ‒ hvad er status?

I snart 3 år er udkast til e-databeskyttelsesforordningen røget frem og tilbage mellem forskellige EU-instanser som en pingpongbold, og der er stadig langt til enighed. EU-Kommissionen lufter nu planer om en større revidering af forslaget under det kroatiske formandskab for Rådet.
"… I definitely think that everybody wants to do something, but obviously you are not in agreement" lød det fra den nyligt valgte kommissær for det indre marked, Thierry Breton, da han tirsdag den 3. december 2019 deltog i møde for EU's Transport-, Telekommunikation- og Energiråd. Han refererede til forslaget til den kommende e-databeskyttelsesforordning, der skal erstatte det efterhånden 18 år gamle e-databeskyttelsesdirektiv ‒ et forslag, der mildest talt er svært at få gennemført.

Det finske formandskab for EU-Rådet har i 2. halvår af 2019 arbejdet på højtryk for at tilgodese alle medlemsstaters synspunkter og prioriteter. Hele 8 kompromistekster (dvs. nye udkast til e-databeskyttelsesforordningen) er i denne periode blevet udarbejdet for at finde en passende balance. Det er imidlertid ikke lykkedes.

Breton annoncerede, at Kommissionen sammen med Rådet i løbet af det næste formandskab (under kroatisk ledelse) vil lægge et nyt forslag på bordet, der tager højde for alle medlemsstaternes bekymringer og interesser. Han tilføjede, at de dog ikke vil starte fra bunden som følge af det arbejde, der allerede er blevet lavet. 

Breton understregede ved det efterfølgende pressemøde, at der ville blive lagt en indsats i at forstå alle parternes synspunkter, så der kunne blive taget højde herfor i det kommende forslag. 

Uenighederne er fortsat mange, heriblandt mulighederne for forebyggelse af børnepornografi og terrorisme, samtykke til cookies og tracking af onlineadfærd, forordningens generelle anvendelsesområde og anvendelsesområdet i forhold til nye teknologier, navnlig machine-to-machine-kommunikation (f.eks. i forbindelse med Internet of Things).

Om uenighederne kan løses under det kroatiske formandskab, vil tiden vise. Den nyvalgte kommissær var dog klar i mælet om sagens vigtighed: "… I really think that regarding our fellow citizens, there is an urgent need to move forward".

Vi følger e-databeskyttelsesforordningens videre færd og opdaterer, så snart der er nyt.