Erhvervsstyrelsen opdaterer vejledning om cookies

I kølvandet på EU-Domstolens omdiskuterede Planet49-dom har Erhvervsstyrelsen nu offentliggjort en revideret udgave af deres vejledning til cookiebekendtgørelsen.
Som du kan læse i vores tidligere nyhed, har EU-Domstolen i Planet49-dommen for nylig understreget, at et forhåndsafkrydset felt ikke kan udgøre et gyldigt samtykke, da et gyldigt samtykke forudsætter en aktiv handling hos brugeren.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af dommen nu fundet anledning til at opdatere sin cookievejledning, da det af den gamle version blandet andet fremgik, at "det afgørende er, at der kan identificeres en aktiv handling, eksempelvis, at der klikkes videre på siden, og at brugeren har en forståelse af, at de ved denne handling accepterer cookies".

I sin nye vejledning skriver Erhvervsstyrelsen blandet andet, at "Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at dommen og dens fortolkning af 'aktiv handling' betyder, at 'gå videre' kan sidestilles med et forudafkrydset felt og ikke kan anses som udtryk for brugerens aktive, specifikke samtykke til at anvende cookies".

Dommen fastslog også, at brugeren skal have oplysninger om cookies' "funktionsvarighed", dvs. deres udløbsdato, og i hvilket omfang tredjemand har mulighed for at få adgang til cookies.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at de fortsat er i gang med at analysere dommens betydning for de danske cookieregler, og at de vil opdatere cookievejledningen løbende.

Læs Erhvervsstyrelsens reviderede cookievejledning