Høring over lovforslag om ændring af forældelsesfristen for visse typer af vildledning

Erhvervsministeriet sendte fredag den 13. december 2019 et lovforslag i høring, som skal ændre forældelsesfristen for vildledende markedsføring fra 2 til 5 år for fast ejendom, boligkreditaftaler og abonnementer. I denne nyhed giver vi et overblik over baggrunden for lovforslaget.

Længere forældelsesfrist skal tilgodese boligkøbere 

Erhvervsministeriet ønsker at ændre forældelsesfristen for vildledende markedsføring af fast ejendom fra 2 til 5 år som følge af en række sager, hvor forbrugere er blevet vildledt. Det er særligt købere af projektboliger, der har været udsat for, at projektboligen eksempelvis er blevet markedsført som større end boligen reelt har vist sig at være, når den er færdigopført flere år efter købstidspunktet, hvor markedsføringen for længst er ophørt.

I dag: 2 års forældelsesfrist 

I dag er forældelsesfristen for vildledende markedsføring 2 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor markedsføringen er ophørt. Ofte underskrives en købsaftale på en projektbolig længe inden, at boligen er opført,  og der går derfor typisk mere end 2 år, før køberen får nøglerne til boligen i hånden. Hvis køberen først på dette tidspunkt opdager, at boligen eksempelvis er mindre end angivet i salgsopstillingen, vil det ofte ske, at overtrædelsen af markedsføringsloven er forældet, fordi den vildledende markedsføring ophørte på det tidspunkt, hvor køberen underskrev købsaftalen. Det betyder, at sælgeren i så fald ikke kan straffes for markedsføringen. 

Markedsføring af boligkreditaftaler og abonnementer 

Ifølge Erhvervsministeriet skaber den 2-årige forældelsesfrist også udfordringer i sager om vildledende markedsføring af boligkreditaftaler og abonnementer. Der har blandt andre været tilfælde, hvor realkreditlån og mobilabonnementer er blevet markedsført med udsagn om fast pris, men hvor prisen, flere år efter markedsføringen fandt sted, blev forhøjet,  og hvor forældelsesfristen derfor var udløbet. 


Erhvervsministeriets lovforslag om ændring af forældelsesfristen for vildledende markedsføring fra 2 til 5 år omfatter derfor også markedsføring af boligkreditaftaler og abonnementer.


Høringsfristen er den 13. januar 2020.