Østre Landsret stadfæster millionbøde for bindende videresalgspriser

Østre Landsret har den 10. december 2019 stadfæstet Retten i Næstveds dom, som medførte en bøde på 1.000.000 kr. til hårproduktgrossisten ICON Hairspa A/S og 100.000 kr. til en ledende medarbejder i virksomheden.
Østre Landsrets dom af den 10. december 2019
af advokatfuldmægtig Andreas Riis Madsen

Baggrund

Sagen omhandlede, at hårproduktgrossisten ICON Hairspa A/S havde krævet, at forhandlere af visse hårprodukter skulle overholde faste minimumspriser for videresalg. Sagen begyndte i 2016, da en forhandler kontaktede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrencerådet besluttede herefter at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Bagmandspolitiet). SØIK rejste siden tiltale mod ICON Hairspa A/S og en ledende medarbejder. Retten i Næstved afsagde dom i sagen i februar 2019.

Læs vores tidligere omtale af de konkrete beviser og Retten i Næstveds dom

Landsrettens dom

Østre Landsret har nu stadfæstet Retten i Næstveds dom og bekræfter dermed, at der var tale om en såkaldt "formålsovertrædelse" af konkurrencereglerne, og at overtrædelsen var begået forsætligt. Bøderne var derfor korrekt udmålt til henholdsvis 1.000.000 kr. til ICON Hairspa A/S og 100.000 kr. til den ledende medarbejder.

I forhold til bødeudmålingen henviste Østre Landsret til det, som Retten i Næstved allerede havde tillagt vægt; nemlig at bindende videresalgspriser er en grov overtrædelse af konkurrencereglerne, at overtrædelsen havde varet i ca. et år og endelig ICON Hairspa A/S' omsætning.


Læs Østre Landsrets dom