Top 10: Det mest populære indhold i 2019

Året 2019 lakker mod enden, og vi gør derfor status over, hvilke artikler, insights og podcasts, der har været mest populære i det forgangne år. Få et overblik her og få råd, vejledning og inspiration til de juridiske udfordringer og muligheder, din virksomhed står over for.
Flügger-dommen: Inspiration for kontraktudarbejdelse og projektadfærd i it-projekter

Der blev i år afsagt dom i den principielle sag mellem Flügger og Datacon. Flere forhold i dommen kan tjene som inspiration i forhold til både kontraktudarbejdelsen for et it-system og god projektadfærd hos både kunde og leverandør.

Skærpede regler om reelle ejere vedtaget

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L 205. Loven implementerer den del af det 5. hvidvaskdirektiv, der omhandler virksomheders, selskabers og fondes pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.

Podcast: Hvordan arbejder virksomheder med databeskyttelsesreglerne?

I denne podcast, optaget på Folkemødet 2019 på Bornholm, gør partner Tina Brøgger Sørensen og seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, Anette Høyrup, status på virksomhedernes håndtering af databeskyttelsesreglerne ét år efter, at de fik virkning.

Nyt whistleblowerdirektiv er endeligt vedtaget

Rådet for Den Europæiske Union vedtog den 7. oktober et nyt whistleblowerdirektiv, der forpligter arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning og som udvider området for, hvornår der som minimum skal ske indberetning af overtrædelser inden for en række specifikke områder.

Insight: Værdiskabende due diligence

En velgennemført due diligence kan spare dig for ubehagelige overraskelser i en salgsproces og kan give mulighed for at reparere uhensigtsmæssige forhold på forhånd. I denne insight sætter vi fokus på vigtigheden af at være godt forberedt på en potentiel salgsproces, ligesom vi beskriver de vigtigste trin i en værdiskabende due diligence.

Arbejdsgivere skal ikke længere have indblik i medarbejders helbredsoplysninger

En lovændring i 2019 har ført til, at arbejdsgivere ikke længere kan få adgang til sygemeldte medarbejderes helbredsoplysninger. I denne nyhed kan du læse om, hvordan ændringen kommer til at udmønte sig i praksis.

McDonald's taber retten til varemærket "Big Mac"

Den Europæiske Unions Kontor For Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) besluttede i starten af året at ophæve det 20 år gamle EU-varemærke "Big Mac". Sagen minder varemærkeindehavere om tre forhold, som de skal være særligt opmærksomme på.

Podcast: Implementering af reglerne om regulatorisk initial margin

I denne podcast guider partner Susanne Schjølin Larsen dig gennem, hvordan man kommer i gang med implementering af reglerne om regulatorisk initial margin, hvis man bliver omfattet heraf. I podcasten får du blandt andet en introduktion til reglerne, herunder grænsen for hvornår man er omfattet, og en præsentation af dokumentstrukturen.

Finansloven for 2020 sætter fokus på landbrugets grønne omstilling

Regeringen og aftaleparterne kalder finansloven for 2020 for den grønneste til dato, og loven viser store ambitioner for landbrugets grønne omstilling. I denne nyhed giver vi et overblik over nogle af lovens tiltag, som vil kunne få betydning for landbrugssektoren.

Insight: Blockchain - The future is built on blocks

I denne insight introducerer vi konceptet ved blockchainteknologi. Vi giver eksempler på nogle af de mange muligheder, som teknologien præsenterer, og illustrerer, hvilken enorm indflydelse teknologien kan have.