DI opfordrer det offentlige til at tænke grønnere, når der købes ind

I sit nye udspil "Grønne Offentlige Indkøb ‒ uden unødige omkostninger" opfordrer Dansk Industri det offentlige til i højere grad at tænke bæredygtighed ind i deres indkøb og udbudsprocesser. Dansk Industris målsætning er, at 80 % af alle offentlige vareindkøb skal være bæredygtige i 2025.

Halter offentlige kontrakter, når det kommer til bæredygtighed?

DI's udspil "Grønne Offentlige Indkøb - uden unødige omkostninger" er et branchemæssigt opråb om handling fra det offentliges side og en udstrakt hånd, idet industrien ønsker at samarbejde med det offentlige for at imødekomme regeringens ambition om en grøn omstilling i Danmark og indfrielse af FN's verdensmål. 

Mange virksomheder er afhængige af det offentlige som kunder, og virksomhedernes produktudvikling afhænger derfor af det offentliges efterspørgsel. Hvis ikke bæredygtighed vægtes i udbudssammenhænge, risikerer en virksomhed at tabe vigtige kontrakter i forbindelse med en grøn omstilling, fordi bæredygtighed kan koste. Det har virksomhederne ikke råd til, og derfor mener DI, at det offentlige er nødt til ‒ i hvert fald at være med til ‒ at gå forrest og stille grønne krav i udbuddene. 

DI har gennemført en survey blandt de største vareleverandører til det offentlige. Her vurderer 80 % af de adspurgte, at det offentlige ikke køber grønt og bæredygtigt ind i dag. Leverandørerne oplever, at det offentlige i høj grad lægger vægt på anskaffelsesomkostninger, mens f.eks. bortskaffelsesomkostninger og efterbrugsfasen sjældent inddrages i udbud. Desuden svarer 90 % af de adspurgte, at de gerne ser, at det offentlige i højere grad lægger vægt på bæredygtighed og grønne krav. Viljen til en grøn omstilling er således tilsyneladende til stede blandt leverandørerne, men dette afspejles ikke i det offentliges tilrettelæggelse af udbud. 

Hvordan sikres bæredygtige indkøb?

DI's målsætning, om at 80 % af alle offentlige vareindkøb skal være bæredygtige i 2025, skal ifølge DI's udspil opnås ved, at de offentlige indkøb skal leve op til følgende seks bæredygtighedskriterier:
 

  1. Indkøbet tager afsæt i EU's grønne indkøbskriterier og eksempelvis kravene bag mærkeordninger som EU-blomsten.
  2. Indkøbet baserer sig på totaløkonomien, hvor levetid af produktet samt driftsomkostninger indtænkes.
  3. Indkøbet inddrager overvejelser om ‒ og eventuelt konkrete krav til ‒ efterbrugsfasen af produktet.
  4. Udbuddet vægter kvalitet i evalueringen af tilbud.
  5. Udbuddets indledende markedsdialog fokuserer på optimering af logistik setup'et for vareleveringen.
  6. Kontrakten indeholder en innovationsklausul, som animerer til partnerskab om løbende forbedringer i driften og indkøbets grønne profil, herunder CO2-udledning. 


Disse kriterier understøttes af 20 konkrete anbefalinger til det offentliges indkøb.


Læs DI's udspil "Grønne Offentlige Indkøb - uden unødige omkostninger"