Incoterms 2020

Den 1. januar 2020 trådte Incoterms 2020 i kraft. Incoterms er anerkendte og udbredte handelsklausuler udarbejdet af the International Chamber of Commerce, ICC, der beskriver og regulerer parternes rettigheder og pligter i relation til risiko, transport og forsikring ved handelskøb. Incoterms 2020 afløser udgaven fra 2010.

Hvad er Incoterms?

Incoterms er en række standardiserede leveringsklausuler, der ofte benyttes særligt inden for international handel. Klausulerne regulerer blandt andet, hvem der bærer risikoen for varens beskadigelse eller bortkomst under transport, hvem der skal betale for forsikring af varen under transporten, og hvordan godset skal leveres.

 

Det er verdens største handelsorganisation, ICC, der har stået for udarbejdelsen og revideringen af Incoterms, siden den første version af betingelserne blev offentliggjort i 1936.

 

De væsentligste ændringer

Et af fokuspunkterne for ændringerne har været, at klausulerne skal være lettere at forstå og bruge. Derfor indeholder Incoterms 2020 detaljerede forklaringer til hver enkel leveringsklausul og en grafisk illustration af, hvordan risiko og omkostninger forbundet med transporten fordeles mellem sælger og køber. Endvidere har ICC udarbejdet en vejledning til, hvordan man vælger den mest passende Incoterm for en given købs- / salgstransaktion, og det er forklaret, hvordan salgskontrakten interagerer med andre kontrakter, der indgås i forbindelse med et salg; herunder transport-, forsikring- og rembursaftaler.

 

Udover en sproglig og præsentationsmæssig opdatering er de væsentligste ændringer i Incoterms 2020 set i forhold til 2010-udgaven de følgende:

 

  • FCA (Free Carrier) -klausulen giver nu også mulighed for, at det kan aftales, at køber skal instruere transportøren om at udstede ombord konnossement, f.eks. hvis det er et krav under en remburs. 
  • Når CIP-klausulen anvendes, skal transportforsikring tegnes på all-risk vilkår i stedet for minimums-vilkår (ved salg på CIF-vilkår gælder fortsat kun krav om, at forsikring tegnes på minimumsvilkår).  
  • Der gives mulighed for, at køber og sælger selv kan sørge for transport i stedet for at kontrahere en tredjepart til at udføre transporten, når der aftales levering i henhold til følgende klausuler: FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid).
  • DAT (Delivered at Terminal) skifter navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). 
  • Sælger skal opfylde eventuelle sikkerhedskrav relateret til transporten og betale omkostningerne forbundet hermed.

 

Incoterms 2020 er tilgængelig på ICC's nye e-handelsplatform "ICC Knowledge 2 Go" i både trykte og digitale formater.

 

Kontakt advokat og partner Jakob Rosing, hvis du har spørgsmål til Incoterms 2020, herunder om den nye version af klausulerne giver anledning til at revidere virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser.