Ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber tager højde for Brexit

En ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber træder i kraft den 1. februar 2020. Bekendtgørelsen tager højde for Brexit, således at det fortsat vil være lovligt at yde moderselskabslån til moderselskaber med hjemsted i UK, efter at Storbritannien ikke længere er en del af EU. Bliv klogere på den nye bekendtgørelse i denne nyhed.

Den nye bekendtgørelses indhold

Selskabslovens § 211 giver datterselskaber mulighed for at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskaber

Udenlandske moderselskaber er ifølge bekendtgørelsen, som hidtil, omfattet af selskabslovens § 211, hvis der er tale om: 

 

  • et aktieselskab
  • et partnerselskab
  • et anpartsselskab
  • et selskab med tilsvarende retsform.


Herudover skal moderselskabet have hjemsted i et af de lande, som er nævnt i bekendtgørelsen. Med den nye bekendtgørelse kan der ydes moderselskabslån til udenlandske moderselskaber med hjemsted i UK også efter Brexit. De øvrige lande på listen er som ved seneste ændring af bekendtgørelsen i 2019 EU-lande, EØS-lande, Schweiz, Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA. 

Ved 2019-bekendtgørelsen blev Chile og Israel tilføjet til listen, mens Hong Kong udgik, idet bekendtgørelsen udarbejdes på baggrund af OECD’s Country Risk Classification. Lande i de to bedste klasser; klasse 0 og 1, samt High Income OECD Countries omfattes af bekendtgørelsen. 2019-bekendtgørelsen tog i det oprindelige udkast også højde for Brexit, der dengang var planlagt at træde i kraft den 31. oktober 2019. Da Brexit blev udskudt, blev UK ikke nævnt i 2019-bekendtgørelsen, da UK forsat var et EU-land og dermed omfattet af bekendtgørelsens henvisning til EU-lande. 

For Hong Kong kan økonomisk bistand, ydet i overensstemmelse med de hidtil gældende regler inden 2019-bekendtgørelsen, opretholdes på uændrede vilkår. 

Læs vores omtale af 2019-bekendtgørelsen 

Læs den nye bekendtgørelse

Læs Erhvervsstyrelsens omtale af den nye bekendtgørelse