Det britiske datatilsyn sender vejledning om direkte markedsføring i høring

Det britiske datatilsyn, Information Commissioner's Office, ICO, har sendt en ny vejledning om direkte markedsføring i høring, hvorved ICO opfylder den lovfæstede forpligtelse til at udgive en 'code of practice', der er foreskrevet i den britiske databeskyttelseslov. Vejledningen skal understøtte virksomheders compliance med databeskyttelsesforordningen ved direkte markedsføringsaktiviteter over for privatpersoner.

Vejledningen giver virksomhederne praktisk anvendelige retningslinjer for efterlevelsen af en vejledning om direkte markedsføring, som ICO tidligere har udarbejdet. Den nye vejledning behandler flere af de emner, som allerede er behandlet i den eksisterende markedsføringsvejledning, men behandler samtidig også "nye" emner, herunder en tjekliste til due diligence i forbindelse med køb af data hos tredjeparter.


Herudover indeholder vejledningen information om, hvornår pligten til at udarbejde konsekvensanalyser indtræder i henhold til persondataforordningen i forbindelse med profileringsbaseret markedsføring. Ifølge ICO bør der som udgangspunkt altid udarbejdes en konsekvensanalyse i henhold til persondataforordningens artikel 35, når der er tale om et større markedsføringsprojekt, selvom markedsføringsaktiviteten ikke vurderes at medføre en høj risiko for de registreredes rettigheder. 

 

Kromann Reumerts rådgivning

Selv om både persondata- og markedsføringsreglerne i vidt omfang bunder i EU-lovgivning, så er der stadig nationale forskelle. ICO's vejledning kan derfor være god inspiration, men man kan ikke være sikker på, at reglerne er helt identiske.


Kromann Reumert har indgående erfaring med at rådgive virksomheder om markedsføring, herunder de persondataretlige rammer for markedsføring.
 

Vi holder os løbende opdaterede på udviklingen – både markedsførings- og persondataretligt – så vi kan hjælpe dig og din virksomhed godt og sikkert på vej, når I skal sikre jer, at jeres markedsføring lever op til reglerne.


Læs om vores kursus; GDPR og markedsføring - hvordan harmonerer reglerne? (Aarhus)
Læs vejledningen