COVID-19: Kompensations­ordning for aflysning af arrangementer

COVID-19 har allerede haft store konsekvenser for dansk erhvervsliv og ikke mindst for oplevelsesindustrien. De tab, som opstår i forbindelse med aflysninger eller udskydelser, kan være dækket under virksomhedens forsikringer. Er tabet ikke dækket under en forsikring er det vigtigt at være opmærksom på, at regeringen har etableret en kompensationsordning, som har til formål at kompensere udbydere af arrangementer for tab som følge af aflysning af arrangementer i perioden 6. - 31. marts 2020.

Hvad gives der kompensation for? 

Kompensationsordningen omfatter arrangementer med over 1000 deltagere, eller arrangementer målrettet særlige COVID-19 risikogrupper f.eks. ældre med over 500 deltagere, som har måttet aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af COVID-19 udbruddet, i perioden 6. marts til 31. marts 2020. Det er p.t. under afvejning i Erhvervssty-relsen, om grænsen for at blive omfattet af ordningen skal sættes ned, således at ordningen kommer til at omfatte arrangementer med over 100 deltagere. 

Ordningen omfatter kun arrangementer i Danmark og kun arrangører med dansk CVR nummer. 

Under kompensationsordningen gives kompensation for tabte indtægter ved aflysninger og meromkostninger ved udsættelse af arrangementer. Det er dog en forudsætning, at arrangøren ikke får en fortjeneste ved kompensationen, og det er derfor kun det faktiske tab, som kompenseres. Samtidig vil et tab, som er dækket under en forsikring, ikke blive kompenseret under ordningen. 

For at opnå kompensation skal arrangører sende en ansøgning med dokumentation for tabet til Erhvervsstyrelsen. Hvis tabet overstiger 500.000 kr., skal der indsendes revisorpåtegnet budget og regnskab. 

Det forventes, at der åbnes for ansøgninger den 20. marts 2020. 

Har din virksomhed måttet aflyse eller udskyde arrangementer med tab til følge på grund af COVID-19 udbruddet, bør virksomhedens forsikringer gennemgås med henblik på at undersøge, om der er forsikringsdækning for tabet, og i givet fald bør der ske anmeldelse til forsikringsselskabet. Er tabet ikke dækket, kan tabet søges dækket i henhold til kompensationsordningen. Du kan læse mere i vores tidligere nyhed COVID-19: Forsikringsdækning for tab.
 
Hvis du er usikker på, om forsikringerne dækker en konkret skade, eller hvordan du søger om dækning under kompensationsordningen, er du velkommen til at rette henvendelse til vores eksperter, som står klar til at hjælpe.

Læs mere om vores COVID-19 Task Force