COVID-19: Slut med ikke-kritiske tandlægebehandlinger

Tandlægeforeningen har i en pressemeddelelse i går den 17. marts 2020 meldt ud, at alle landets tandlægeklinikker skal stoppe udførelsen af ikke-kritiske tandlægebehandlinger fra den 17. marts 2020 og i udgangspunktet til og med juni 2020 (idet slutdatoen på nuværende tidspunkt ikke præcist kan fastsættes). Udmeldingen sker som følge af, at Sundhedsstyrelsen forleden meddelte nye retningslinjer i form af notatet "Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19", som bl.a. beskriver, hvordan tandlægebranchen skal håndtere COVID-19.

Kun kritiske behandlinger må gennemføres

De nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen medfører, at der ‒ indtil videre og som udgangspunkt frem til og med juni 2020 ‒ sættes et stop for ikke-kritiske behandlinger i tandlægepraksisser. Disse behandlinger omfatter blandt andet rutinemæssige eftersyn og tandrensninger. Tandlægerne kan dog fortsætte udførelsen af kritiske funktioner. Disse funktioner er i Sundhedsstyrelsens notat omtalt som aktiviteter, der er nødvendige for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af patienters sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne, hvorfor disse aktiviteter også omfatter visse kritiske tandlægebehandlinger. 

Tandlægerne skal derfor fortsat ‒ efter en nærmere konkret vurdering ‒ gennemføre kritiske behandlinger såsom behandling af tandpine, traumer i tænder og mund, rodbetændelse, infektioner og grove tilfælde af caries og parodontitis. Kritiske behandlinger omfatter også skader på broer, fyldninger, implantater og igangværende bøjlebehandlinger. Det er dog ikke ud fra hverken Sundhedsstyrelsens notat og/eller Tandlægeforeningens pressemeddelelse ganske entydigt eller klart, hvornår der er tale om henholdsvis "kritiske funktioner/behandlinger" (der fortsat gerne må gennemføres) og "ikke-kritiske funktioner/behandlinger" (der indtil videre ikke må gennemføres).

Sundhedsstyrelsens notat beskriver derudover hvilke særlige hensyn og tiltag, som tandlægeklinikkerne skal tage i forhold til minimering af smitterisiko. Tandlægerne skal derfor:

 

  • ved patientens booking af konsultation give information om, at patienten ikke skal fremmøde til kritiske behandlinger ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød). Den samme information bør hænges op på indgangsdøren til klinikken
  • fremme en hensigtsmæssig adfærd hos patienterne og personale ved at have plakaten "Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre" hængende på indgangsdøren til klinikken og i venteværelset
  • sørge for, at sundhedspersoner skal have særlig opmærksomhed på egne symptomer samt blive hjemme ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød)
  • indrette venteværelset således, at der minimum holdes én meters afstand mellem siddepladser
  • fjerne aviser, blade og drikkevarer fra fælles kander m.v.
  • foretage hyppigere og grundig rengøring efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer samt give adgang til håndsprit i venteværelset, herunder opfordre patienterne samt øvrige borgere til at bruge håndsprit 
  • reducere antallet af bookede patienter, så antallet af patienter i venteværelset på samme tid mindskes
  • bruge telefonkonsultation og videokonsultation i det omfang, det giver mening
  • foretage særlige foranstaltninger i forhold til at undgå smittespredning. Dette omfatter brug af engangsuniversalovertrækskittel (alternativt plastforklæde med lange ærmer) samt kirurgisk maske og øjenbeskyttelse.


For patienter som har et akut og kritisk tandbehandlingsbehov, og som er mistænkt for at være smittet med COVID-19, skal det vurderes, om behandlingen ikke kan vente til, at patienten har været symptomfri i 48 timer. Hvis behandlingen er nødvendig, skal patienten indlægges på sygehuset. Tandlægen skal i den sammenhæng videregive informationer til sygehuset om, at patienten er under mistanke om smitte med COVID-19.

Lønkompensation mv.

Det er oplagt, at de enkelte tandlægeklinikker bliver ramt hårdt af de nye retningslinjer. Tandlægeklinikkerne står over for en situation, hvor der på trods af nedgangen i antal behandlinger stadig skal udbetales løn til personale. Langt størstedelen af landets tandlæger er helt eller delvist provisionslønnede, og betaling af løn til disse vil være en svær belastning for likviditeten, såfremt de hjemsendes og de samtidig er afskåret fra at udføre regelmæssige tandlægebehandlinger.

Klinikassistenter og tandplejere er oftest ansat på overenskomst mellem Tandlægeforeningen og henholdsvis HK/Danske Tandplejere. Disse medarbejdere er  berettiget til sædvanlig løn uanset arbejdsmængden og vil også under en eventuel hjemsendelse være berettiget til sædvanlig løn.

Klinikejere bærer som udgangspunkt risikoen for, at tandlægeklinikkernes medarbejdere ikke kan beskæftiges som følge af de nyeste udmeldinger fra myndighederne. Tandlægeforeningen er ifølge det oplyste i dialog med myndighederne angående mu-lighed for kompensation til de enkelte klinikejere.

Vores rådgivning

I øjeblikket ved vi ikke, om regeringen kommer med et udspil til en lønkompensationsordning for tandlægebranchen, og om tandlægebranchen vil være omfattet af andre hjælpetiltag til selvstændige og små virksomheder, som regeringen er i færd med at kigge på. Samtidig er det endnu uvist, om Tandlægeforeningen kan indgå en aftale med HK og Danske Tandplejere, som giver klinikejere mulighed for at afkræve dets tandplejere og klinikassistenter at afholde ferie, feriefridage og afspadsering uden varsling samt om det vil være muligt at aftale arbejdsfordeling som alternativ til afskedigelser. Vi følger udviklingen tæt og vil løbende informere og opdatere igennem vores COVID-19 task force.

Læs Tandlægeforeningens pressemeddelelse
Læs notatet "Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19"