COVID-19: Europa-Kommissionen udsteder midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte

Rammebestemmelserne er et nyt og midlertidigt værktøj, der giver medlemsstaterne ekstra muligheder for på fleksibel vis at yde statsstøtte til virksomheder, der er ramt økonomisk af COVID-19-udbruddet. Bestemmelserne er baseret på TEUF artikel 107(3)(b), som giver mulighed for at yde støtte til afhjælpning af alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes økonomi. Ordningerne gælder foreløbigt indtil december 2020.

Baggrunden for at Europa-Kommissionen på denne måde åbner op for en ny vifte af konkrete statsstøttetiltag er, at hele EU økonomisk er alvorligt ramt af COVID-19-udbruddet. Der er derfor behov for en fælleseuropæisk tilgang til at afhjælpe disse problemer. Et væsentligt fokus for de indeholdte støttemuligheder er likviditetsfremme.

Støtte, der kan ydes under rammebestemmelserne, skal anmeldes til Europa-Kommissionen, som ‒ hvis de nærmere kriterier i rammebestemmelserne er overholdt ‒ vil foretage en meget hurtig godkendelsesprocedure.

Konkret rummer rammebestemmelserne følgende støttemuligheder:

 

  • Direkte støtte, selektive skattefordele og forudbetalinger.
  • Statslige garantier for virksomheders banklån.
  • Statslige lån på favorable vilkår.
  • Støtte til realøkonomien kanaliseret ud gennem banker som mellemmænd.
  • Kortsigtet statslig eksportkreditforsikring.

Det er væsentligt at bemærke, at der gælder visse nærmere betingelser, herunder beløbsmæssige grænser, men også sektorspecifikke betingelser, hvorfor konkrete støttetiltag altid skal vurderes nærmere og i visse situationer stadig vil kræve en særskilt og mere detaljeret sædvanlig godkendelsesprocedure under de i øvrigt anvendelige statsstøtteregler.

Kromann Reumerts rådgivning

Kromann Reumerts statsstøttespecialister har bred erfaring med at rådgive både støtteydende myndigheder, støttemodtagere og klagere inden for en lang række af brancher. Vi står også klar til at rådgive om forhold vedrørende COVID-19, herunder for en foreløbig og uformel drøftelse.

Kromann Reumerts COVID-19 task force

Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. Vi informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.

 

Læs Europa-Kommissionens rammebestemmelser

Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse

 


Opdatering den 12. maj 2020: Kommissionen udvider de midlertidige rammebestemmelser

Europa-Kommissionen har ad to omgange − den 3. april 2020 og den 8. maj 2020 − besluttet at udvide de midlertidige rammebestemmelser for at give medlemsstaterne mulighed for at styrke forskning i samt afprøvning og fremstilling af co-ronavirusrelevante produkter, beskytte jobs og støtte økonomien yderligere under COVID-19-udbruddet.

 

Læs vores nyhed om udvidelsen af de midlertidige rammebestemmelser den 3. april 2020.


Læs vores nyhed om udvidelsen af de midlertidige rammebestemmelser den 8. maj 2020.