COVID-19: Små og mellemstore virksomheder får nu også hjælp på skatteområdet

Som varslet af skatteministeren udvides betalingsudskydelserne på skatteområdet nu til også de små og mellemstore virksomheder.

Skatteministeren foreslår at udvide lovforslaget med følgende initiativer:

  • Udskydelse af momsfrister for små og mellemstore virksomheder.
  • Udskydelse af B-skatter for selvstændigt erhvervsdrivende.

Moms ‒ små og mellemstore virksomheder

Betalingen af moms for små og mellemstore virksomheder udskydes. Udskydelsen af betalingsfristerne for moms for store virksomheder er behandlet i vores tidligere nyhedsbrev om L 134.


For små virksomheder udskydes betalingen af moms for 1. halvår 2020, så betalingsfristen sammenlægges med betalingsfristen for 2. halvår 2020. Betalingsfristen udskydes således fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021. Små virksomheder defineres som virksomheder, hvis momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt.


For mellemstore virksomheder udskydes betalingen af moms for 1. kvartal 2020, så betalingsfristen sammenlægges med betalingsfristen for 2. kvartal 2020. Betalingsfristen udskydes således fra den 2. juni 2020 til den 1. september 2020. Mellemstore virksomheder er defineret som virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 5-50 mio. kr. årligt.


Med den foreslåede ændring til L 134 er betalingsfristerne for moms udskudt for samtlige virksomheder, dvs. virksomheder med enten månedlig, kvartalsmæssig eller halvårlig afregning af moms.


Virksomheder vil fortsat kunne angive og betale moms efter gældende regler, dvs. senest den 1. september 2020 for små virksomheder og senest den 2. juni 2020 for mellemstore virksomheder. Derved kan de udskudte betalingsfrister fravælges, hvilket har betydning for virksomheder med negativt momstilsvar i afgiftsperioden, da disse virksomheder ved at fravælge de udskudte frister kan få negativ moms udbetalt efter gældende regler.

B-skat

Efter gældende regler betales B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag i 10 årlige rater med seneste rettidige betaling den 20. i hver af månederne januar, februar, marts, april, maj, juli, august, september, oktober og november.


Betalingsfristen for B-skat mv. den 20. april 2020 udskydes nu til den 20. juni 2020, og betalingsfristen for B-skat mv. den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020.

Juni og december er efter gældende regler betalingsfri måneder. De udskudte rater skal betales i disse måneder, så der uanset udskydelserne ikke skal betales 2 rater i samme måned.


Selvstændige erhvervsdrivende kan desuden nedjustere virksomhedens forventede overskud via skat.dk. Herved kan B-skatteraterne for 7 ud af årets 10 resterende rater nedsættes.


Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. De informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.


Læs mere om vores COVID-19 task force.