Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forlænger afbrydelsen af fusionsfrister

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har mandag den 30. marts meddelt, at fristerne i konkurrencelovens § 12 d, stk. 1-5 er afbrudt i yderligere 14 dage og dermed forløber frem til den 13. april 2020, lige efter påske. Forlængelsen af fristafbrydelsen skyldes, at regeringen tilsvarende har forlænget foranstaltningerne til forebyggelse og begrænsning af udbredelsen af COVID-19. Den forlængede fristafbrydelse fremgår af en ændringsbekendtgørelse, udstedt af Erhvervsministeren og offentliggjort den 29. marts 2020.

Den 18. marts 2020 udmeldte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de lovbestemte frister for behandling af fusioner var afbrudt i 14 dage. Begrundelsen herfor var særligt, at styrelsen som følge af COVID-19-udbruddet havde udfordringer med at få kontakt til kunder og konkurrenter i forbindelse med vurderingen af fusioner, hvilket medførte en risiko for at træffe en materielt forkert afgørelse i sagen. Det blev derfor besluttet, at det var nødvendigt ekstraordinært at suspendere fristerne i KL § 12 d, stk. 1-5. Fristafbrydelsen fremgik af en bekendtgørelse, som blev udstedt af Erhvervsministeren, og som trådte i kraft samme dag. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har mandag morgen meddelt, at Erhvervsministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som forlænger den periode, hvori fusionsfristerne er afbrudt. Det fremgår heraf, at fusionsfristerne afbrydes i yderligere 14 dage, og forlængelsen forløber således frem til den 13. april 2020, lige efter påske. Begrundelsen for forlængelsen er, at regeringen har forlænget foranstaltningerne for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19, hvorfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft behov for en tilsvarende forlængelse af afbrydelsen af fusions-fristerne. Styrelsen understreger imidlertid fortsat, at man stadig arbejder for, at de normale frister så vidt muligt overholdes. 

Læs også vores tidligere nyhed om afbrydelse af fusionsfrister

 

Opdateret den 17. april 2020: Afbrydelsen af fusionsfrister forlænges yderligere

Den 14. april 2020 har Erhvervsministeren udstedt endnu en ændringsbekendtgørelse, som forlænger den periode, hvori fristerne for fusionskontrol er afbrudt. De lovbestemte frister vil herefter være afbrudt frem til den 10. maj 2020 som følge af COVID-19 udbruddet, hvorefter fusionsfristerne har været afbrudt i sammenlagt knapt to måneder siden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens første udmelding herom den 18. marts 2020. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastholder, at man fortsat forsøger at overholde de normale lovbestemte frister i KL § 12 d, stk. 1-5. Det bemærkes herved, at styrelsen har godkendt fire fusioner inden for de normale frister siden den første meddelelse om fristafbrydelser fremkom den 18. marts. Det oplyses videre, at man endnu ikke har overskredet fristerne i forbindelse med vurderingen af fusioner. 

 

Opdateret den 14. maj 2020: Fusionsfristerne forlænges frem til 18. maj
Erhvervsministeren har den 7. maj 2020 udstedt en ny ændringsbekendtgørelse, som forlænger afbrydelsen af fusionsfristerne som følge af, at regeringen igen har forlænget perioden med COVID-19-foranstaltninger. Fusionsfristerne som fastlagt i kl § 12 d, stk. 1-5, vil i overensstemmelse hermed sammenlagt være afbrudt i 3 måneder fra den 18. marts frem til den 18. maj 2020. Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 10. maj 2020. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i den forbindelse oplyst, at man fortsat forsøger at overholde de normale tidsfrister for fusionskontrol, samt at styrelsen siden fristernes afbrydelse den 18. marts ikke har overskredet nogen frister i forbindelse med behandlingen af fusionssager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derudover godkendt fire fusioner indenfor normal tid og behandler på nuværende tidspunkt yderligere syv fusioner. Virksomheder opfordres derudover fortsat til at tage kontakt i god tid, såfremt man måtte ønske at fusionere. 
 

Opdateret den 18. maj 2020: Fusionsfristerne forlænges til den 8. juni

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 18. maj meldt ud, at perioden med afbrydelse af fusionsfristerne nu forlænges til og med den 8. juni 2020. Forlængelsen fremgår af en ændringsbekendtgørelse, som Erhvervsministeren har udstedt den 13. maj 2020.


Opdateret den 10. juni 2020: Afbrydelsen af fusionsfrister forlænges til den 17. august 2020
Erhvervsministeren har udstedt endnu en ændringsbekendtgørelse, som forlænger den periode, hvori fristerne for fusionskontrol er afbrudt. Det fremgår heraf, at perioden med fristafbrydelse nu forlænges til og med den 17. august 2020. Ændringsbekendtgørelsen blev udstedt af Erhvervsministeren den 3. juni og trådte i kraft den 7. juni 2020. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i den forbindelse meddelt, at det løbende vil blive overvejet, om der er grundlag for igen at lade fristerne løbe som sædvanligt. I mellemtiden opfordres virksomheder, der ønsker at fusionere, fortsat til at tage kontakt til styrelsen i god tid.