Kromann Reumert rådgiver Bavarian Nordic A/S som i dag har offentliggjort prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission på 2.824 mio. DKK

Kromann Reumert har rådgivet biotekselskabet Bavarian Nordic A/S, som netop har offentliggjort et prospekt i forbindelse med en fortegningsretsemission. Det sker i forlængelse af Bavarian Nordic A/S' køb af vaccinerne Rabipur/RabAvert og Encepur fra GlaxoSmithKline plc, der blev gennemført med udgangen af 2019.
Bavarian Nordic A/S har i dag offentliggjort et prospekt vedrørende udbud af nye aktier i en fortegningsretsemission. Udbuddet omfatter i alt 25.911.252 nye aktier med fortegningsret for Bavarian Nordic A/S' eksisterende aktionærer og vil give et bruttoprovenu på 2,824 milliarder DKK.

Udbuddet er fuldt ud garanteret af Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp og Citigroup Global Markets Limited, der også har ydet mellemfinansiering til delvist at betale en upfrontbetaling på 307,6 mio. EUR til GlaxoSmithKline plc for vaccinerne Rabipur/RabAvert og Encepur. Rabipur/RabAvert yder beskyttelse før og efter eksponering mod hundegalskab, mens Encepur beskytter mod vesteuropæisk flåtbåren hjernebetændelse (TBE). 

Tegningsretterne og de nye aktier vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp og Citigroup Global Markets Limited fungerer som Joint Global Coordinators i forbindelse med udbuddet, Danske Bank fungerer som Co-Lead Manager, og Needham & Company fungerer som Co-Manager.