Regeringen forbedrer den midlertidige lønkompensations­ordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 30. marts 2020 indgået aftale om styrkelse af den eksisterende aftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere. Den maksimale lønkompensation for virksomhederne hæves til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Aftalens indhold

Ændringen af trepartsaftalen er indgået med henblik på at forbedre lønkompensationsordningen, så der ydes yderligere hjælp til flere lønmodtagere ansat i virksomheder, der er økonomisk udfordret som følge af COVID-19.

 

Det maksimale støtteniveau for funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra henholdsvis 23.000 kroner og 26.000 kroner til 30.000 kroner pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat (uanset om medarbejderen er funktionær eller ikke-funktionær), således at lønkompensationen er sammensat som følger:

 

  • Funktionærer: Lønkompensationen fra staten er på 75 % af den pågældende lønmodtagers løn, dog maksimalt 30.000 kroner pr. måned.
  • Ikke-funktionærer: Lønkompensationen fra staten er på 90 % af den pågældende lønmodtagers løn, dog maksimalt 30.000 kroner pr. måned.

Ændringen sker med tilbagevirkende kraft for hele perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

 

Øvrige betingelser for virksomheders anvendelse af lønkompensationsordningen ændres ikke.

 

Vi har i tidligere omtaler gennemgået de nærmere betingelser for anvendelsen af reglerne om midlertidig hjemsendelse med lønkompensation:

 

Lov om midlertidig lønkompensation under COVID-19 nu vedtaget ‒ statusoverblik for virksomheder

 

COVID-19: Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation ‒ vigtige overvejelser for arbejdsgivere

Vores rådgivning

Vi følger udviklingen tæt og er klar med rådgivning om, hvordan lønkompensationsordningen konkret kan benyttes af den enkelte virksomhed. Ligeledes hjælper vi gerne med at identificere og analysere de alternative og/eller supplerende foranstaltninger til ordningen.

Vi henviser desuden til vores COVID-19 task force.