Testamenter og coronakrisen: Opret vidnetestamente

I konsekvens af coronakrisen er også domstolene stort set lukkede, og der kan derfor p.t. ikke oprettes testamenter hos notaren. Det gælder til og med den 13. april 2020. Domstolsstyrelsen henviser i stedet til at oprette vidnetestamenter.
Normalt kan testamenter oprettes for notaren, som er en funktion ved domstolene. Notaren sikrer identiteten på opretteren (testator) og påser, at vedkommende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamentet.

På grund af lukningen af domstolene er dette p.t. ikke muligt, og Domstolsstyrelsen har udsendt et notat om en alternativ mulighed, nemlig "vidnetestamentet". 

Vidnetestamenter

Et vidnetestamente oprettes ved, at to uvildige vidner overværer, at opretteren (testator) underskriver testamentet. Vidnerne skriver efterfølgende under på, at testator har underskrevet testamentet og efter vidnernes opfattelse var i stand til fornuftsmæssigt at oprette det. 

Et testamente oprettet for notaren har pr. definition en højere bevisværdi end et vidnetestamente. Som følge af notarens påtegning kan et notartestamente i praksis ikke tilsidesættes. Hvis der derimod rejses indsigelse mod et vidnetestamente, skal den, der vil påberåbe sig testamentet, dokumentere at det er gyldigt oprettet. 

Det er derfor helt afgørende, at testator bedst muligt sikrer sig, at vidnetestamentet faktisk også "holder". 

Domstolsstyrelsen anbefaler i sit notat, at man får bistand fra en advokat til udarbejdelse af testamentet.

Udmeldingen fra Domstolsstyrelsen kommer på et tidspunkt, hvor der generelt meldes om øget efterspørgsel på testamenter, formentlig på grund af den generelle usikkerhed affødt af coronakrisen. 

Kromann Reumert oplever også ekstraordinær høj aktivitet inden for især testamenter og fremtidsfuldmagter. 

For så vidt angår testamenter råder vi i den aktuelle situation til at oprette et vidnetestamente, som efter behov kan erstattes af et notartestamente, når notaren åbner igen. 

Læs notatet fra Domstolsstyrelsen