Bekendtgørelsen om oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger er ophævet

Bekendtgørelsen om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelsen af coronavirus / COVID-19 blev den 17. april 2020 ophævet.

Bekendtgørelsen blev udstedt den 17. marts 2020 i medfør af epidemiloven med henblik på at skabe et retsgrundlag for, at de danske sundhedsmyndigheder og politiet kunne anmode private virksomheder om at videregive personoplysninger, såfremt det var nødvendigt for at hindre udbredelsen af COVID-19. Private virksomheder, såsom banker og teleudbydere, var således forpligtede til at udlevere relevante oplysninger, f.eks. tid og sted for kunders betalingstransaktion, når virksomhederne blev bedt om det. 

 

Som følge af at bekendtgørelsen nu er ophævet, skal de danske sundhedsmyndigheder og politi altså være i stand til at fremvise et andet retsgrundlag for lovligheden om pålæg til private virksomheder om udlevering af personoplysninger og den videre behandling deraf. 

 

Som privat virksomhed skal man altid sikre sig, at der foreligger et lovligt retsgrundlag, før der kan ske videregivelse af personoplysninger til tredjeparter. Det gælder også, selv om en anmodning om udlevering af personoplysninger kommer fra en offentlig myndighed. 

 

Læs mere om den nu ophævede bekendtgørelse i Sundheds- og ældreministeriets Q&A vedrørende bekendtgørelser udstedt i medfør af epidemiloven (L 133)