COVID-19: Udbetaling af moms og lønsumsafgift som rentefrit lån

Med henblik på at styrke virksomheders likviditet foreslår regeringen, at virksomhederne kan få allerede indbetalt moms og lønsumsafgift udbetalt som et rentefrit lån.

Opdateret den 5. maj 2020: Dette forslag er nu blevet til lov med vedtagelsen af L 175 den 30. april 2020. Vi har beskrevet loven i vores nyhedsartikel COVID-19: Ny skattelovgivning sikrer blandt andet rentefrie lån til visse virksomheder.


Regeringen foreslår, at virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for andet halvår 2019 (små virksomheder) eller fjerde kvartal 2019 (mellemstore virksomheder), kan få udbetalt momsen igen som et rentefrit lån.

 

Små virksomheder defineres som virksomheder, hvis momspligtige omsætning er under 5 millioner kroner årligt, imens mellemstore virksomheder er defineret som virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 5-50 millioner kroner årligt. Store virksomheder med en momspligtig omsætning over 50 millioner kroner årligt foreslås ikke omfattet af ordningen.


Regeringen foreslår desuden, at såkaldte metode 4-virksomheder (tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd mv.) kan få lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 samt ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel) udbetalt som et rentefrit lån.


Udbetaling af lønsumsafgiften som et rentefrit lån er udelukkende afhængigt af, at virksomheden beregner lønsumsafgiften efter metode 4. Store metode 4-virksomheder vil således også kunne benytte ordningen.


Ordningen er endnu ikke vedtaget ved lov, men det er forventningen, at virksomhederne kan anmode om udbetaling af lånet fra den 1. maj 2020 til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.


Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. De informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.

 

Læs mere om vores COVID-19 task force