COVID-19: Yderligere tiltag på skatteområdet

Skatteministeren varsler yderligere tiltag til afbødning af de økonomiske konsekvenser ved spredningen af COVID-19. De nye tiltag følger rækken af tidligere tiltag på skatteområdet.

Opdateret den 5. maj 2020: Læs mere om vedtagelsen af nedenstående tiltag ved L 175 den 30. april 2020 i vores nyhedsartikel COVID-19: Ny skattelovgivning sikrer blandt andet rentefrie lån til visse virksomheder.

Udbetaling af moms og lønsumsafgift som rentefrit lån

Med henblik på at styrke virksomheders likviditet foreslår regeringen, at virksomhederne kan få allerede indbetalt moms og lønsumsafgift udbetalt som et rentefrit lån.


Læs mere om udbetaling af moms og lønsumsafgift som rentefrit lån.

Loftet på skattekontoen fjernes til den 1. april 2021

Efter gældende regler udbetales en kreditsaldo på skattekontoen som udgangspunkt til virksomheden. Virksomheden kan dog vælge, at der først skal ske udbetaling af en kreditsaldo for beløb over 200.000 kroner. Som følge af tidligere hastelovgivning i forbindelse med spredningen af COVID-19 er grænsen midlertidigt hævet til 10 millioner kroner i perioden fra den 25. marts 2020 til og med den 30. november 2020.

 

Nu foreslår regeringen imidlertid, at loftet for skattekontoen helt fjernes fra primo maj 2020 til den 1. april 2021. Fjernelsen af loftet skal ses i sammenhæng med udskydelserne af betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms, da disse fristudskydelser ikke er frivillige. En fjernelse af loftet på skattekontoen sikrer, at virksomheder kan indbetale A-skat, AM-bidrag og moms på skattekontoen efter de normale frister, uden at beløbene bliver tilbagebetalt som en kreditsaldo. Derved undgår ikke-likviditetsbegrænsede virksomheder at skulle have pengene stående i banken til negativ rente.


Derudover vil en afskaffelse af loftet på skattekontoen styrke statens likviditet og reducere statens lånebehov i forbindelse med hjælpepakkerne.

Forlængelse af frister for betaling af lønsumsafgiften for visse virksomheder

Fristerne for betaling af moms er udskudt ved tidligere tiltag. Dette hjælper dog ikke de ikke-momspligtige virksomheder, der i stedet skal betale lønsumsafgift. Derfor bliver fristerne for betaling af lønsumsafgift for de såkaldte metode 4-virksomheder nu udskudt. 

Metode 4-virksomheder er alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder, der ikke afregner lønsumsafgift efter metode 1-3:

 

  • Metode 1: organisationer, fonde, foreninger, loger, virksomheder med momsfri spilleaktiviteter, offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud.
  • Metode 2: Finansielle virksomheder.
  • Metode 3: Virksomheder der udgiver eller importerer aviser.


Metode 4-virksomheder vil f.eks. være tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd.


Fristerne for betaling af lønsumsafgiften udskydes, så fristen for betaling af lønsumsafgift for 2. kvartal 2020 udskydes fra den 15. juli 2020 til den 1. september 2020, imens fristen for betaling af lønsumsafgift for 3. kvartal 2020 udskydes fra den 15. oktober 2020 til den 16. november 2020.


Betalingsfristen for lønsumsafgift vedrørende sidste års overskud udskydes ikke.

Tidligere udbetaling af skattekreditter vedrørende udgifter til forskning- og udviklingsaktiviteter

Virksomheder kan få udbetalt skatteværdien af et underskud, der stammer fra udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter ‒ såkaldte skattekreditter. Der kan dog maksimalt udbetales skatteværdien af 25 millioner kroner, dvs. op til 5,5 millioner kroner årligt ved en selskabsskattesats på 22 %.

 

Skattekreditter udbetales normalt i forbindelse med opgørelsen af slutskatten i november i året efter det indkomstår, hvor udgiften er afholdt. Nu fremrykkes udbetalingen af skattekreditter for indkomståret 2019 imidlertid, så skattekreditter for indkomståret 2019 udbetales i juni 2020.

 

Virksomheder skal ansøge om tidligere udbetaling, og der vil være krav om, at ansøgningen ledsages af en revisorerklæring. Der vil senere ske en kontrol af udbetalingen.

Tidligere tiltag

Læs om de tidligere tiltag:


Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. De informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.

 

Læs mere om vores COVID-19 task force.