Finanstilsynet tillader observatørers deltagelse i bestyrelsesmøder under COVID-19

Finanstilsynet har udsendt en meddelelse om, at finansielle virksomheder, hvis generalforsamlinger er udsat på grund af COVID-19, har mulighed for midlertidigt at lade (forventeligt) kommende bestyrelsesmedlemmer deltage i bestyrelsernes møder som observatører.

I meddelelsen, som blev udsendt den 15. april 2020, opstiller Finanstilsynet følgende betingelser for adgangen til at tillade bestyrelseskandidaters deltagelse:


  • Virksomhedens ordinære generalforsamling er udskudt grundet COVID-19.
  • Der er en klar forventning om, at kandidaterne vil blive valgt på førstkommende generalforsamling.
  • Generalforsamlingen gennemføres hurtigst muligt, når forholdene tillader det.
  • Virksomheden vurderer, at kandidaterne lever op til relevante krav om bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed.
  • Kandidaterne omfattes af tavshedspligt og har ikke stemmeret.


Derudover skal den finansielle virksomhed indsende en meddelelse til Finanstilsynet om, at den har til hensigt at anvende ovennævnte mulighed.


Adgangen til finansielle virksomheders bestyrelsesmøder er normalt begrænset af den vidtgående tavshedspligt efter lovgivningen. Bestyrelser, som ønsker at anvende den midlertidige adgang til at lade kommende medlemmer deltage i møderne, bør derfor i bestyrelsesprotokollatet dokumentere deres vurdering af ovenstående betingelser. Navnlig i kravene til egnethed og hæderlighed kan der ligge et behov for forudgående indsamling af information, hvilket dog under alle omstændigheder bør ske i forbindelse med bestyrelsens indstilling af nye medlemmer til indvælgelse. 


Finanstilsynets godkendelse har midlertidig karakter, og på grund af lovgivningens strenge udgangspunkt om fortrolighed kan det ikke i øvrigt forventes, at disse muligheder for observatørers deltagelse i bestyrelsesmøder vil række ud over den nuværende situation.


Læs Finanstilsynets meddelelse