Fokus på grøn omstilling

Kromann Reumert er netop indtrådt som medlem af Danmarks grønne tænketank CONCITO. Med vores medlemskab indgår vi i et strategisk samarbejde med fokus på bæredygtighed, grønne initiativer og klimapolitiske målsætninger.

CONCITO har netop optaget 11 nye medlemmer, heriblandt Kromann Reumert.


Det er rigtigt positivt, at vi i CONCITO oplever en stadigt voksende interesse for vores arbejde blandt virksomheder, organisationer og videnpersoner. Vi ser en klar tendens til, at flere typer af aktører med deres medlemskab ønsker at blive en del af indsatsen for at accelerere den grønne omstilling af Danmark. Netop bredden i CONCITOs medlemskab er vigtig som baggrund for dialogen om en accelereret grøn omstilling," siger CONCITOs formand, Connie Hedegaard, i en pressemeddelelse.


Grøn omstilling kræver handling og samarbejde

"Der er ingen tvivl om, at klimadagsordenen har fået en helt central og afgørende plads med det seneste folketingsvalg; med den brede opbakning til klimamålene, med vedtagelsen af klimaloven og ikke mindst koblet med EU's aftale om klimaneutralitet i 2050. Coronakrisen betyder selvfølgelig, at der er andre og mere akutte problemstillinger, der også skal håndteres her og nu, men det er godt at kunne konstatere, at det ikke har fjernet fokus på vigtigheden af den grønne omstilling," siger Anders Stubbe Arndal, managing partner, og uddyber:


"Den omstilling, der er nødvendig, hvis klimamålene skal kunne indfries, vil kræve investeringer og etablering af de rigtige incitamentsstrukturer. Det er helt centralt, at de massive hjælpepakker, der givetvis bliver nødvendige for at bringe samfundsøkonomien tilbage på ret kurs, når coronakrisen er ovre om forhåbentlig ikke alt for lang tid, bliver indrettet intelligent og på en måde, så de bedst muligt understøtter den grønne omstilling. Pengene kan jo ikke bruges to gange, og Danmark har allerede bevist, at grøn omstilling sagtens kan gå hånd i hånd med skabelse af vækst og velstand. Det kræver ny lovgivning og ikke mindst stærke samarbejdsalliancer og partnerskaber mellem politikere, erhvervsliv og borgere. Vores medlemskab af CONCITO skal også ses i dette lys."


Grønt samfundsansvar 

Vores medlemskab af CONCITO er også et udtryk for vores fortsatte strategiske arbejde med vores samfundsansvar og CSR, herunder også i forhold til, hvordan vi kan bidrage til en grønnere hverdag og være med til at reducere klimaaftrykket.


Vi har tilsvarende strategiske samarbejder og partnerskaber med fokus på FN's Verdensmål og grønne og bæredygtige løsninger med andre aktører, eksempelvis med HelloScience og ved tidligere lejligheder Greentech Challenge.

 

Læs mere om vores grønne initiativer

I vores seneste årsberetning kan du læse mere om vores arbejde med de ti principper i FN's Global Compact og Verdensmålene, herunder vores indsatser i forhold til klimaudfordringer.

 

CONCITO kort

CONCITO er en forening med godt 100 virksomheder, organisationer og videnspersoner i medlemskredsen. Medlemmerne inddrages i tænketræf, følgegrupper og klimadialoger og tilfører ny viden til CONCITO fra både forskning og praksis, der hjælper med at drive klimaindsatsen videre og som potentielt kan have stor effekt. Medlemmerne kan desuden indgå som partnere i nye projektaktiviteter og fungere som CONCITOs ’ambassadører’ i sektor- og virksomhedssammenhænge.


Læs mere om CONCITO