COVID-19: Fritagelse for renter og gebyrer ved manglende betaling af A-skat og udskydelse af oplysningsfrister

Folketinget har for nyligt vedtaget en hjælpepakke på skatteområdet, der blandt andet udskyder betalingsfristerne for virksomheders betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag.

Læs mere om hjælpepakken:

Fritagelse for renter og gebyrer ved manglende betaling af A-skat

Hjælpepakken på skatteområdet udskyder virksomheders frister for betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag for månederne april, maj og juni 2020, og omfatter således ikke betaling af indeholdt A-skat mv. for marts 2020, hvor betalingsfristen er den 31. marts for store virksomheder og 14. april for små virksomheder.


Under normale omstændigheder påløber renter og gebyrer, hvis en virksomhed ikke indbetaler den indeholdte A-skat mv. til tiden. Skatteforvaltningen har dog mulighed for under særlige omstændigheder at fritage virksomheder fra disse renter og gebyrer. 


Skatteforvaltningen har på den baggrund vurderet, at den nuværende situation udgør en sådan "særlig omstændighed", og virksomheder har derfor mulighed for at søge om fritagelse for renter og gebyrer ved for sen indbetaling af A-skat mv. for marts 2020. 

Der kan først søges om tilladelse, når situationen er normaliseret, og når virksomheden har betalt den manglende A-skat mv. Skattestyrelsen vil herefter vurdere hver enkelt ansøgning individuelt. Skattestyrelsen har udtalt, at de virksomheder, der skal holde lukket, f.eks. restauranter, frisører, indkøbscentre, biografer, kropsplejeklinikker m.fl., vil kunne få fritagelse for renter og gebyrer.

 

Oplysningsfrister forlænges til den 1. september 2020

Skatteministeren har besluttet at udskyde oplysningsfristen for alle skatteydere til den 1. september 2020. 


Forlængelse af oplysningsfristerne til den 1. september 2020 gælder således:

  • almindelige lønmodtagere, der modtager en årsopgørelse med frist 1. maj 2020
  • små erhvervsdrivende, der modtager en årsopgørelse med frist 1. juli 2020
  • selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist 1. juli 2020
  • selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskema for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 eller senere får forlænget fristen til 1. september 2020.


Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. De informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.


Læs mere om vores COVID-19 task force.