Ny bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber og forsikringsformidlere sendt i høring

Finanstilsynet har sendt udkast til revideret bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber og forsikringsformidlere (herefter 'bekendtgørelsen') i høring.

Overgangsordning for ansatte i pengeinstitutter, der udøver forsikringsdistribution

Med bekendtgørelsen vil der blandt andet blive etableret en overgangsordning for ansatte i kreditinstitutter og investeringsselskaber (herefter 'pengeinstitutter'), som skal sikre, at de kan fortsætte med at arbejde indenfor forsikringsdistribution, hvis følgende betingelser er opfyldt:  1. Den ansatte i perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 arbejdede indenfor et eller flere af de arbejdsområder, der falder inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde (som dækker de fleste forsikringsprodukter).

  2. Den ansatte består den relevante efteruddannelsesprøve inden den 30. juni 2022.

  3. Pengeinstituttet i perioden fra 1. oktober 2018 til 1. juli 2019 ikke var omfattet af tilladelseskravet i lov om forsikringsformidling.


Overgangsordningen skal ses i sammenhæng med, at pengeinstitutter, der alene udøvede accessorisk forsikringsdistribution, før ændringen af lov om forsikringsformidling, som trådte i kraft den 1. juli 2019 (herefter 'ændringsloven'), ikke var omfattet af kravet om tilladelse (eller registrering). Siden ikrafttræden af ændringsloven har pengeinstitutter derimod været underlagt krav om fuld tilladelse ved udøvelse af accessorisk forsikringsdistribution (kræver kun registrering og ikke tilladelse for andre virksomheder), som vi tidligere har beskrevet.


Overgangsordningen etablerer en overgangsordning svarende til den, der gælder for øvrige forsikringsdistributører, men skal gælde til 30. juni 2022 (overgangsordningen for øvrige forsikringsdistributører gælder til 1. oktober 2021, og kræver at den ansatte har arbejdet indenfor området i perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2018).

Filialer

Det foreslås endvidere at ændre bekendtgørelsen sådan, at den ikke længere gælder for filialer i Danmark af et forsikringsselskab i EU/EØS. Formålet med ændringen er at bringe bekendtgørelsen i overensstemmelse med artikel 10  i forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), hvoraf det følger, at det kun er hjemlande, der har kompetence til at fastsætte kompetencekrav for forsikringsdistributører.