Misbrug af dominerende stilling i sag om udlejning af festivaltoiletter

Konkurrencerådet har den 29. april 2020 afgjort, at Godik ApS, som blandt andet udlejer mobile toiletter og andet materiel til festivaler og events, har misbrugt sin dominerende stilling i perioden 2014-2018 på markedet for udlejning af mobile toiletter. Læs mere om sagen og dens betydning i denne nyhed.

Konkurrencerådets afgørelse den 29. april 2020: Godiks leveringsvilkår om eksklusivitet

Sagen kort

Godik ApS udlejer mobile toiletter, beboelsesvogne, badmoduler og hegn m.m. til festivaler og events. Godiks leveringsvilkår for udlejning af mobile toiletter indeholdt i perioden 2014-2018 eksklusivitetsbestemmelser, som betød, at de events (musikfestivaler, sportsbegivenheder mv.), som lejede mobile toiletter af Godik, i en treårig periode forpligtede sig til kun at leje toiletter fra Godik.

De pågældende events fik som modydelse for denne forpligtelse en rabat på mellem 15 og 25 % af grundlejen for toiletterne. Hvis de pågældende events alligevel lejede toiletter fra andre, skulle de imidlertid tilbagebetale den modtagne rabat og herudover betale kompensation og bod til Godik.

Konkurrencerådets afgørelse

I sin afgørelse afgrænsede Konkurrencerådet indledningsvist det relevante marked til det danske marked for udlejning af mobile toiletter til events. Rådet slog herefter fast, at Godik med en markedsandel på minimum 50-60 % indtog en dominerende stilling på dette marked.

Konkurrencerådet vurderede herefter, at eksklusivitetsbestemmelserne i Godiks leveringsvilkår udgjorde et misbrug af virksomhedens dominerende stilling, da Godik herved bandt sine kunder til sig ved en forpligtelse til at dække hele deres behov hos Godik. Eksklusivitetsbestemmelserne var derfor i strid med konkurrencelovens § 11 og TEUF artikel 102 om misbrug af dominerende stilling. Rådet var her på linje med sin tidligere praksis, både på de eksklusive leveringsaftaler (læs også om Teller-sagen fra den 29. august 2018) og vedrørende tilbagebetalingen af rabat som et problem, (se PostNord, 31. maj 2017).

Sagen understreger, at en dominerende virksomhed skal være særligt påpasselig, og at det vil kræve helt særlige begrundelser at anvende eksklusivitet eller eksklusivitetslignende vilkår, da det kan udgøre et misbrug af den dominerende stilling.

Læs Konkurrencerådets afgørelse.