Gik du glip af noget i maj?

Maj er forbi, og vi har endnu engang samlet nogle af de vigtigste nyheder, så du ‒ nemt og hurtigt ‒ kan gå helt opdateret ind i årets første sommermåned.

Corona: Få det fulde overblik over regeringens støttepakker og tiltag

På vores hjemmeside giver vi det fulde overblik over informationer vedrørende COVID-19. Læs informationer fra de danske myndigheder, og hold dig løbende opdateret via vores nyheder om de juridiske forhold, som COVID-19 og konsekvenserne heraf afføder. Du kan også orientere dig i vores guide, der kan give et fingerpeg om din virksomhed er berettiget til økonomisk støtte under én eller flere hjælpepakker.


Læs mere

Detaljerede regler om ESG-oplysninger i den finansielle sektor på vej

De europæiske tilsynsmyndigheder har offentliggjort et udkast til detaljerede regler for finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres kommende forpligtelse til at offentliggøre bæredygtighedsrelaterede oplysninger (ESG ‒ Environmental, Social and Governance). Det offentliggjorte udkast giver dig og din virksomhed mulighed for at begynde på at forberede jer på de kommende forpligtelser. 


Læs mere om de nye regler

Datatilsynets standarddatabehandleraftale anerkendes i Norge og Sverige

Tilsynsmyndighederne i Norge og Sverige har anerkendt den danske standarddatabehandleraftale, som det danske datatilsyn har stået for at udarbejde.


Læs nyheden

Overtagelsestilbud ‒ nye regler om konkurrerende tilbud

Den 1. juli 2020 træder den reviderede bekendtgørelse om overtagelsestilbud i kraft. Den reviderede tilbudsbekendtgørelse viderefører i vidt omfang reglerne fra den tidligere udgave, men den indeholder ny regulering af situationer, hvor der er fremsat flere overtagelsestilbud på samme målselskab. Herudover har Finanstilsynet foretaget visse tekniske ændringer og gennemført en sproglig revidering af tilbudsbekendtgørelsen. I denne nyhed giver vi dig overblik over de nye regler.


Læs mere

Familieoverdragelse af fast ejendom ‒ ændring af 15 %-reglen på vej

Skatteministeriet har i et høringsudkast foreslået ændringer til værdiansættelsescirkulæret om fast ejendom. Udkastet indebærer blandt andet, at forældre fremover kan overdrage en fast ejendom til deres børn til +/- 20 % af den nyeste, offentlige ejendomsvurdering. Udkastet skal ses i sammenhæng med den nye ejendomsvurderingslov og de kommende nye offentlige ejendomsvurderinger. Sammen med høringsudkastet er udsendt et styresignal, der har til hensigt at klargøre begrebet "særlige omstændigheder" som en undtagelse til anvendelse af værdiansættelsescirkulæret.


Læs nyheden

Evaluering på baggrund af en offentlig prisliste fratrukket rabat?

Laveste pris. Det var tildelingskriteriet, da et kommunalt indkøbsfællesskab udbød en rammeaftale om levering af legetøj. Evalueringen var baseret på tilbudsgivernes offentligt tilgængelige prislister fratrukket en fast rabatsats for forskellige produktgrupper. En forbigået tilbudsgiver indvendte, at en sådan evalueringsmodel var i strid med gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet, da den vindende tilbudsgiver efterfølgende ville kunne hæve sine (liste)priser.


Læs nyheden

Bedre udbud giver bedre tilbud

Sådan lyder budskabet fra en række leverandører af IT-ydelser til det offentlige, som Kromann Reumert har gennemført en survey iblandt. Leverandørerne efterspørger: 1) tydelige prioriteringer 2) et gennemarbejdet og fokuseret udbudsmateriale 3) fyldestgørende baggrundsinformation 4) reelle forhandlinger og 5) ordentlig behandling.


Læs mere om surveyen og dens resultater

Ny godkendelse af statsstøtte til Femern-forbindelsen

Europa-Kommissionen har godkendt den danske finansiering af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland. Godkendelsen kommer efter, at Kommissionen har foretaget en undersøgelse af finansieringen, der bliver ydet af Danmark til Femern A/S til støtte for den faste forbindelse.


Læs nyheden