Ny udgave af Direktørkontrakten

Værket Direktørkontrakten udkommer nu i 9. udgave; opdateret med den nyeste teori, lovgivning og retspraksis inden for området.
Bogen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og direktører, der vil vide alt, der er at vide om regler og praksis for direktørens ansættelse, daglige virke og fratrædelse. Den er også et godt værktøj for erhvervslivets rådgivere, såsom advokater og revisorer.

Udgangspunkt i modelkontrakt

Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt, hvor de forskellige afsnit gennemgås og kommenteres. Blandt andet direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Også direktørens ledelsesansvar behandles i bogen.

Råd og anbefalinger

Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Derudover giver bogen et bud på alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, bonusaftaler og direktørens fratrædelsesaftale.

Det er partnerne i Kromann Reumert Claus Juel Hansen og Jens Lund Mosbek samt pensioneret partner Jørgen Boe, der står bag den populære bog.

Find bogen på Karnovs hjemmeside.