Nye regler for kreditinstitutters outsourcing

Den nye bekendtgørelse for kreditinstitutters brug af outsourcing er offentliggjort og træder i kraft 1. juli 2020. Kromann Reumert udsender senere i denne uge en guide til, hvordan de omfattede finansielle virksomheder kan sikre, at de overholder de nye regler.

Finanstilsynet har netop offentliggjort den nye bekendtgørelse for en række finansielle virksomheders (kreditinstitutter mv.) brug af outsourcing. Reglerne træder i kraft pr. 1. juli 2020. De finansielle virksomheder skal således på kort tid blive compliant med de nye regler ‒ Finanstilsynet har dog tilkendegivet, at der vil blive taget hensyn til den korte frist i de første måneder. 

Du kan læse den nye bekendtgørelse på retsinformation.dk.

Reglerne baserer sig på European Banking Authoritys retningslinjer for outsourcing, der blev vedtaget sidste år. Vi har tidligere skrevet om reglerne, da de blev sendt i høring: Nye regler for finansielle virksomheders outsourcing ‒ øget fokus på risikostyring.

Udover en række mindre sproglige og indholdsmæssige præciseringer, er der i forhold til høringsudkastet særligt sket følgende væsentlige ændringer:


  • Som definitionen af hvad der udgør outsourcing, er der kommet yderligere præciseringer af, hvad der karakteriserer outsourcing af ydelser ("gentagende", "løbende" ydelser, der "realistisk set" kunne udføres af virksomheden selv). 
  • Globale betalingsnetværksinfrastruktur er nu eksplicit ikke outsourcing.
  • I høringsudkastet skulle enhver outsourcing af opgaver i interne kontrolfunktioner betragtes som kritisk eller vigtig outsourcing ‒ dette er nu kun tilfældet, hvis fejl og mangler i udførelsen af opgaverne vil have negativ indflydelse på effektiviteten af den interne kontrolfunktion.
  • Yderligere fleksibilitet i brugen af underleverandører, herunder muligheden for at aftale en "opt-out"-model ved videreoutsourcing, hvor det ikke længere er et krav, at de finansielle virksomheder i alle tilfælde skal kunne modsætte sig en videreoutsourcing. 


Vi udgiver senere i denne uge en udførlig guide til, hvordan de omfattede finansielle virksomheder på kort tid kan sikre, at de overholder de nye regler.