Derfor kunne sejlklub lovligt offentliggøre person­oplysninger i gamle klubblade

Det var i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, da en sejlklub offentliggjorde gamle klubblade med personoplysninger om et foreningsmedlem. En afgørelse, der meget vel kan få betydning for virksomheders ret til at beholde personoplysninger om tidligere medarbejdere på hjemmeside og intranet.

Kort om sagen

Et medlem af en sejlklub klagede over, at sejlklubben havde lagt tre af sejlklubben klubblade fra 1981 og 1982 på internettet. I bladene var der, foruden et billede af medlemmet, oplysninger om medlemmets navn, adresse og alder.

 

Oplysningerne om medlemmet fremgik udelukkende i tilknytning til medlemmets aktivitet i sejlklubben i 1980'erne. Ifølge sejlklubben kunne klubbladene ikke fremsøges via Google, men kun tilgås på sejlklubbens egen hjemmeside.


Sejlklubben argumenterede for, at behandlingen af medlemmets personoplysninger var sket på grundlag af interesseafvejningsreglen, idet sejlklubbens tungtvejende interesse i at værne om, beskytte og formidle sejlklubbens historie opvejede medlemmets interesse i, at oplysningerne ikke blev offentliggjort. Derfor mente sejlklubben ikke, at den var forpligtet til at imødekomme medlemmets sletteanmodning.

 

Datatilsynets afgørelse

Datatilsynet vurderede, at sejlklubbens behandling af medlemmets personoplysninger var i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

Datatilsynet argumenterede for, at sejlklubbens behandling af medlemmets personoplysninger havde den fornødne hjemmel i interesseafvejningsreglen, og at denne interesseafvejning faldt ud til sejlklubbens fordel, da sejklubben havde en legitim interesse i at værne, beskytte og formidle sin historie i en naturlig kontekst. 


Derudover fastslog Datatilsynet, at sejlklubben havde handlet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne ved ikke at imødekomme medlemmets sletteanmodning. I den forbindelse lagde tilsynet vægt på:

 

  1. at det fortsat var nødvendigt for sejlklubben at behandle oplysningerne om medlemmet
  2. at sejlklubbens behandling af medlemmets personoplysninger var sket på et lovligt grundlag 
  3. at medlemmet ikke havde anført særlige grunde, som gik forud for sejlklubbens legitime interesse i at behandle medlemmets personoplysninger.
     

Læs afgørelsen.  

 

Kromann Reumerts bemærkninger

Selv om den denne sag handler om en forenings behandling af et medlems personoplysninger, vurderer vi, at Datatilsynets overvejelser efter omstændighederne også kunne gøre sig gældende i andre sager. Det kunne eksempelvis være i tilfælde af virksomheders behandling af tidligere medarbejderes personoplysninger, navnlig hvor personoplysningerne har en historisk betydning eller eksempelvis bruges i forbindelse med fejring af jubilæum.