Gik du glip af noget i juli?

Juli måned gik ikke ubemærket hen på den juridiske nyhedsfront. De seneste fire uger har du blandt andet kunnet læse om en principiel og længeventet EU-dom, en omgjort afgørelse om forskelsbehandling og en ny, fremrykket deadline for at implementere whistleblowerordninger. Fik du det hele med? Ellers får du her et overblik over nogle af de nyheder, du ikke må gå glip af.

Principiel EU-dom: EU-U.S. Privacy Shield erklæret ugyldig 

Den 16. juli 2020 afsagde EU-Domstolen en længeventet og principiel dom i den såkaldte "Schrems II"-sag. I denne nyhed kan du blive klogere på, hvad den får af betydning for overførslen af personoplysninger fra EU til såkaldte usikre tredjelande uden for EU/EØS, herunder USA.
 

Læs nyheden.

 

Vestre Landsret tilsidesætter Ligebehandlingsnævnets afgørelse om forskelsbehandling 

Landsretten har omgjort Ligebehandlingsnævnets afgørelse i en sag om udelukkelse af en medarbejder fra deltagelse i en overenskomstbaseret pensionsordning, fordi medarbejderen allerede modtog tjenestemandspension fra en tidligere kommunal ansættelse. Landsretten konkluderede modsat Ligebehandlingsnævnet, at medarbejderen ikke var blevet negativt forskelsbehandlet.
 

Læs nyheden.

Nu fremrykkes deadlinen for implementering af whistleblowerordninger 

Regeringen har besluttet, at juridiske enheder i den offentlige sektor skal være klar med deres whistleblowerordninger allerede den 1. november 2020. I denne nyhed får du et hurtigt overblik over de relevante deadlines, der gælder for både private og offentlige juridiske enheder.
 

Læs nyheden. 

 

Datatilsynet indstiller hotelkæde til bøde på 1,1 mio. kr. for manglende sletning

I kølvandet af et tilsynsbesøg har Datatilsynet politianmeldt en hotelkæde og indstillet virksomheden til en bøde på 1,1 mio. kr. for ikke at have levet op til databeskyttelsesforordningens krav om sletning.
 

Læs nyheden.

 

Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion 

Den 3. juli 2020 foreslog Konkursrådet en række ændringer til de nuværende regler om rekonstruktion, der skal smidiggøre reglerne, så de i højere grad kan anvendes i overensstemmelse med deres formål. Der er tale om en genfremsættelse af visse af Konkursrådets tidligere forslag samt fremsættelse af visse nye forslag, som blandt andet er motiveret af COVID-19-pandemiens indvirkning på danske virksomheder. Vi giver dig overblik over de foreslåede ændringer.
 

Læs nyheden. 

 

Skat, COVID-19-krisen og internationale strukturer og arbejdsmønstre 

COVID-19-krisen og begrænsningerne på international mobilitet påvirker en række skatteretlige regler, som håndterer internationale strukturer og arbejdsmønstre. Skattestyrelsen har netop udsendt et "styresignal" om styrelsens opfattelse af krisens påvirkning af Danmarks fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster i forhold til fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande.
 

Læs nyheden.

 

Webinar: Reglerne om whistleblowerordninger og det praktiske om løsningerne

Lyt med, når partner Tina Brøgger Sørensen og Peter Dagø fra Got Ethics A/S klæder både offentlige og private juridiske enheder på til den nu nært forestående implementering af EU’s whistleblowerdirektiv.
 

Læs mere og se webinaret.