Informations­udveksling mellem tøj­forhandlere var ulovlig

Den 24. juni 2020 afgjorde Konkurrencerådet to sager, hvor konkurrerende tøjforhandlere på ulovlig vis havde udvekslet informationer med hinanden. Afgørelserne understreger, at leverandører/producenter på engrosmarkedet, der også er forhandlere på detailmarkedet, skal være særligt påpasselige, når de udveksler informationer om priser, rabatter og mængder med andre forhandlere.

Kort om sagerne

På baggrund af materiale fra kontrolundersøgelser vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det tyske herretøjsfirma Hugo Boss og henholdsvis detailkæderne Kaufmann og Ginsborg havde udvekslet informationer i strid med konkurrencereglerne.

I  den ene sag havde Hugo Boss og Kaufmann udvekslet informationer fra januar 2014 til november 2017, og i den anden sag havde Hugo Boss og Ginsborg udvekslet informationer fra december 2014 til april 2018.

Hugo Boss er både engrosleverandør og direkte forhandler over for forbrugerne i detailhandlen, mens tøjforhandlerne Kaufmann og Ginsborg begge har Hugo Boss som en del af deres sortiment, der også består af andre mærker.

Konkurrencerådets afgørelser

Begge afgørelser indeholder gengivelser af mailkorrespondancer mellem parterne, hvori de har diskuteret og udvekslet informationer om alt fra priser, rabatter og mængder til udsalgstidspunkter, udsalgssteder og/eller varesortimenter i forbindelse med fremtidige udsalg. Mailkorrespondancerne viser også, at informationsudvekslingen skete på forespørgsel fra tøjforhandlerne, hvorefter Hugo Boss orienterede om deres strategiske, individualiserede og fremtidige forhold.

Sagerne er særligt kendetegnet ved, at Hugo Boss indgår i et kunde-/leverandørforhold med tøjforhandlerne og samtidig er disses konkurrent på detailmarkedet. Både Hugo Boss og de involverede virksomheder argumenterede for, at informationsudvekslingen var en lovlig udveksling af oplysninger mellem en grossist og dennes detailkunder. Det var rådet imidlertid ikke enig i, da der var tale om, at Hugo Boss videregav oplysningerne om sine egne detailbutikkers aktiviteter. Derfor blev informationsudvekslingerne betragtet som værende foregået mellem konkurrenter i strid med konkurrencereglerne.

I begge afgørelser står der, at Konkurrencerådet – ud fra betragtningen om at parterne var konkurrenter – vurderer, at informationsudvekslingen havde et konkurrencebegrænsende formål. Der står også, at rådet vurderer, at informationsudvekslingen blandt andet kan have medført lavere udsalgsrabatter samt et mere koordineret, ensartet og i nogle tilfælde mindsket varesortiment på udsalg. Alt dette til skade for forbrugerne.

Konkurrencerådet vil nu anmelde sagerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for en videre strafferetlig forfølgelse, når eventuelle ankesager er blevet afgjort. Det er endnu uvist, om parterne vil anke Konkurrencerådets afgørelser.

Et opmærksomhedspunkt for producenter

Afgørelserne viser, at virksomheder, der er aktive i flere led af en distributionskæde, skal være særligt opmærksomme på de oplysninger, der bliver udvekslet med kunder, hvis virksomheden samtidigt konkurrerer med disse kunder på samme marked.

Læs Konkurrencerådets afgørelser:

Informationsudveksling mellem Hugo Boss og Kaufmann


Informationsudveksling mellem Hugo Boss og Ginsborg