Konkurrencerådet: FK Distribution misbrugte sin dominerende stilling

Den 30. juni 2020 afgjorde Konkurrencerådet, at FK Distribution havde anvendt vilkår om koblingssalg over for kunder, der ønskede en fysisk distribution af adresseløse forsendelser. Som et vilkår for at kunderne kunne få den type forsendelse, skulle de nemlig samtidig købe digital formidling af tilbudsaviser af FK Distribution.

Kort om sagen

Frem til den 1. januar 2018 var både FK Distribution og PostNord aktive på det danske marked for fysisk omdeling af adresseløse forsendelser. En forsendelsestype, der bruges ved omdeling af reklamer, ugeaviser og andre tryksager. 

Fra den 1. januar 2018 trådte PostNord dog ud af markedet, og FK Distribution var herefter den eneste landsdækkende distributør. FK Distribution havde derfor en markedsandel på mindst 85 procent.

I maj 2017 havde FK Distribution tilføjet et vilkår i sine kontrakter om distribution af adresseløse forsendelser, hvorefter kunden også var forpligtet til at købe digital formidling via FK Distributions digitale platforme, www.minetilbud.dk og app'en "minetilbud". Dermed var salget af de to produkter altså koblet sammen.

Markedet for digital distribution af tilbudsaviser er et såkaldt tosidet marked. Det betyder, at den ene side af markedet er virksomhederne, som skal distribuere sine tilbudsaviser, og den anden side af markedet er forbrugerne, som ønsker at læse tilbudsaviserne digitalt. Produktet bliver mere attraktivt for den ene side af markedet, jo større produktet er på den anden side af markedet og vice versa. Hvis der er mange forbrugere, der bruger produktet, er det mere attraktivt for virksomhederne at have deres tilbudsaviser på platformen, og er der mange tilbudsaviser på platformen, er det mere attraktivt for forbrugerne at anvende platformen. Når FK Distribution gennem koblingssalget sikrede sig, at der var mange tilbudsaviser på platformen, kunne de dermed øge værdien af produktet for forbrugerne.

Konkurrencerådets afgørelse

Konkurrencerådet fandt, at FK Distribution havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for adresseløse forsendelser ved at kræve koblingssalg. Rådet fandt, at FK Distributions adfærd havde begrænset konkurrencen på markedet for digitale platforme for tilbudsaviser, særligt på grund af to forhold:

  • Koblingssalget gav FK Distribution sikkerhed for, at en stor del af virksomhedens kunder på markedet for adresseløse forsendelser også blev kunder på markedet for digitale platforme for tilbudsaviser.

  • Koblingssalget reducerede kundernes incitament til at anvende andre digitale platforme, og konkurrenter på markedet for digitale platforme for tilbudsaviser fik sværere ved at tiltrække virksomhedskunderne og var dermed – da markedet som nævnt er tosidet – mindre attraktive for forbrugerne.

Konkurrencerådet konkluderede derfor, at FK Distribution ikke havde konkurreret "on the merits", fordi FK Distribution tvang kunderne til at acceptere koblingssalget og dermed opnåede en uretmæssig konkurrencefordel på markedet for digitale platforme for tilbudsaviser gennem sin i forvejen betydelige markedsposition på markedet for adresseløse forsendelser.

Øget opmærksomhed på digitale platforme

Afgørelsen er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fokus på digitale platforme. Desuden trådte P2B-forordningen i kraft den 12. juli 2020, og den skal – sammen med konkurrencereglerne – sikre, at digitale platforme tilbyder virksomheder rimelige vilkår på platformene. Det kan du læse mere om i vores insight: P2B-fordningen: Nye krav til digitale platforme.

Læs Konkurrencerådets afgørelse.