Sådan kan du reducere arve­afgiften

Hvis arvingerne eksempelvis er søskende eller nevøer/niecer, skal der betales 36,25 % i bo- og tillægsboafgift af arven. Det er dog muligt at øge nettoarven til arvingerne ved at indsætte en velgørende organisation som arving. Den mulighed kan du læse mere om i denne nyhed.

"30 %-løsningen"

Særligt hvis arvingerne er andre end livsarvinger (eksempelvis børn og børnebørn), ser man ofte, at en andel af arven testeres til en velgørende organisation med klausul om, at den velgørende organisation til gengæld skal betale alle bo- og tillægsboafgifter af arven til de øvrige arvinger. Indsættes organisationen eksempelvis til at modtage 30 % af boet, vil de øvrige arvinger modtage 70 % af boet, fri for afgift. 

På denne måde tilgodeses et velgørende formål, samtidig med at de øvrige arvinger modtager en større nettoarv. Udgør bobeholdningen i dødsboet en million kroner, hvoraf det hele testeres til en nevø, vil nevøen modtage godt 670.000 kroner, når alle afgifter er betalt. Testeres der i stedet 30 % til en velgørende organisation og 70 % til nevøen – med forpligtelse for organisationen til at betale alle bo- og tillægsboafgifter i boet – vil nevøen arve 700.000 kroner og organisationen ca. 80.000 kroner netto.

For at denne løsning kan lade sig gøre, er det helt afgørende, at den velgørende organisation er fritaget for at betale bo- og tillægsboafgifter af arv, der tilfalder organisationen.

Afgiftsfritagne organisationer

Skattestyrelsen kan bevilge afgiftsfritagelse for arv, der tilfalder foreninger, offentlige institutioner, selskaber og stiftelser mv., der har et almengørende eller andet almennyttigt formål. Listen over godkendte foreninger mv. er offentliggjort på Skattestyrelsens hjemmeside. 

Ønsker man at testere til en anden organisation end dem, som pt. er godkendt af Skattestyrelsen, kan der laves en konkret ansøgning for den pågældende organisation. Dette forudsætter imidlertid, at organisationen har et almengørende eller på anden måde almennyttigt formål og opfylder en række øvrige betingelser. 

Pas godt på

Testerer man til en organisation med forventning om, at den afgiftsfrit kan modtage arv, og viser det sig i forbindelse med dødsboets behandling, at der alligevel ikke kan opnås afgiftsfritagelse, skal organisationen betale 36,25 % i afgift af arven. Har man samtidig indsat organisationen til at betale alle øvrige afgifter i boet, vil konsekvensen være, at organisationen må frasige sig arven. Arvingerne opnår dermed ikke den tilsigtede fordel, og testators ønske om at testere til velgørende formål tilgodeses ikke. 

Tilsvarende udfordringer kan opstå, hvis organisationen af andre årsager frasiger sig arven.

Overvejer man at testere til en velgørende organisation, eksempelvis med henblik på at spare afgifter, er det derfor afgørende, at man kender reglerne. 

Kromann Reumerts Private Client-specialister tilbyder højt kvalificeret rådgivning om blandt andet formuestruktur, generationsskifte, testamenter, arv og dødsboer. Vi står klar til at skabe overblik over regler og procedurer, så vi sammen kan finde den optimale løsning for dig og din familie.