Ny digital EU-identitet skal sikre legitimering af bankkunder

Europa-Kommissionen har for nylig fremlagt sin "Digital Finance Strategy", som skal sikre en solid retlig ramme i forhold til anvendelsen af interoperable løsninger vedrørende digital identitet og muligheden for at legitimere blandt andet bankkunder. Det skal lette onboarding af kunder fra hele EU, så nye kunder får en hurtig og let adgang til finansielle tjenesteydelser. I denne nyhed kan du læse, hvilke tiltag Kommissionen foreslår som et led i sin strategi.
Den 24. september 2010 fremlagde Europa-Kommissionen en digital finansiel strategi, der skal bidrage til at bekæmpe  hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Kommissionens mål er at gøre det lettere for udbydere af finansielle tjenesteydelser at foretage en sikker onboarding af fjernkunder i hele EU. Et mål, der, ifølge Kommissionen, skal nås senest i 2024 via tre trin. 

Trin 1: Ensretning af retningslinjer for Customer Due Diligence ved onboarding af nye kunder

Kommissionen opfordrer den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) til, i samarbejde med andre europæiske tilsynsmyndigheder, at ensrette retningslinjerne for Customer Due Diligence senest i tredje kvartal af 2021. 

Ensretningen skal sikre en øget overensstemmelse mellem identifikation og kontrol, som er nødvendig ved onboarding af nye fjernkunder. Herudover skal retningslinjerne have fokus på, hvordan udbydere af finansielle tjenesteydelser kan forlade sig på en Customer Due Diligence, der er foretaget af tredjeparter og/eller andre udbydere af finansielle tjenesteydelser.

Kommissionen vil involvere Det Europæiske Databeskyttelsesråd i relation til databeskyttelsesaspekter ved genbrug af onboarding-oplysninger til brug for andre formål. 

Trin 2: Harmonisering af Customer Due Dilligence-krav via nye lovgivningsforslag 

Kommissionen ønsker at definere og harmonisere Customer Due Diligence-kravene yderligere for at lette brugen af innovative teknologier og muliggøre problemfri grænseoverskridende drift uden nationale særkrav. Kommissionens gennemgang af de regler, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering, vil have følgende formål: 


  • forbedring og præcisering af adgangen til data for at styrke udbydere af finansielle tjenesteydelsers evne til at autentificere kundens identitet

  • yderligere fastlæggelse af aspekter vedrørende detaljerede identificerings- og autentificeringselementer til onboarding-formål

  • yderligere udvikling af tilliden til, at tredjeparter opfylder Customer Due Diligence-kravene, herunder besvarelse af spørgsmål om ansvar, gennemsigtighed og etisk anvendelse.

Trin 3: Revision af eIDAS-forordningen

Kommissionen overvejer at lade den private sektor omfatte af anvendelsesområdet som en del af den planlagte revision af eIDAS-forordningen og hermed fremme pålidelige digitale identiteter for borgere i EU.

Øvrige punkter i Kommissionens digitale strategi 

For det finansielle område er det overordnede formål med Kommissionens digitale strategi at sikre, at EU's lovramme er egnet til den digitale tidsalder. Det indebærer blandt andet, at det skal være muligt at bruge innovative teknologier, og at lovrammen skal være forenelig med produktion og indførelse af ny software. EU-reglerne bør derfor være mere teknologineutrale, så de hurtigere kan tilpasses i takt med innovationer. 

Nogle af Kommissionens punkter til tilpasningen af EU's lovramme handler eksempelvis om at fremme:


  • udnyttelsen af værktøjer baseret på kunstig intelligens
  • digital adgang i realtid til alle regulerede finansielle oplysninger 
  • innovative IT-værktøjer for at lette indberetning og tilsyn
  • datadeling mellem virksomheder i og uden for EU's finansielle sektor.
     

Læs mere om Kommissionens digitale strategi for det finansielle område.

Vi holder dig opdateret

Vi følger løbende udviklingen af Europa-Kommissionens finansielle strategi frem mod 2024, herunder fra de europæiske tilsynsmyndigheder, og holder dig opdateret på nye forslag og tiltag.