Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud

Den 25. september 2020 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjort en ny vejledning om virksomheders fælles bud på offentlige og private udbudte opgaver. Vejledningen er revideret i forlængelse af Højesterets afgørelse af den såkaldte Vejstribesag og erstatter en tidligere vejledning på området.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af 25. september 2020
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens har offentliggjort sin vejledning "Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til i forhold til konkurrenceloven". 

Vejledningen redegør blandt andet for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særligt opmærksomme på konkurrencereglerne, og hvornår et fælles bud kan risikere at begrænse konkurrencen. Vejledningen er revideret i forlængelse af Højesterets afgørelse i den omdiskuterede Vejstribesag, som handlede om to virksomheders mulighed for at afgive bud sammen i et udbud af vejmarkering i Danmark.

Vejledningen erstatter den tidligere "Vejledning om konsortier i forhold til konkurrenceloven".

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Læs vores tidligere omtale af Vejstribesagen i 10 fokusområder for din virksomhed i 2020.